logo efcs bianco

5. Principy screeningu a hodnocení přesnosti

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Principy screeningu

S omezeními, která auto?i p?edpov?d?li na po?átku, cytologický cervikální screening splnil do zna?né míry kritéria definovaná Wilsonem & Jungnerem (1968) (Obrázek 6.1).

Tyto principy byly recentn? revidovány Andermannem et al. (2008) se znalostí, že nutnou p?í?inou cervikálního karcinomu a jeho prekurzor? je infekce high-risk HPV (Walboomers et al. 1999).

Wilson & Jungner rozpoznali ‘úskalí’ screeningu – zejména ve vztahu k ‘minimalizaci poškození osob, které nevyžadují lé?bu.’ Jejich graf reprodukovaný níže (Obrázek 6.2) ukazuje problém, který nyní máme v odhalování stav?, u nichž je známo, že mají bimodální distribuci –high-grade pre-kancerózy, které se rozvíjejí na pozadí podstatn? ?ast?jších a p?evážn? reverzibilních infekcí lidskými papilomaviry (HPV).

 

Obrázek 6.1 získaný z http://www.who.int/bulletin/volumes/86/4/07-050112/en/ [2]
Obrázek 6.2. Unimodální a bimodální prom?nné v populaci (reprodukováno z Wilson & Jungner 1968)