logo efcs bianco

5. Principiile screeningului și determinarea preciziei acestuia

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Principiile screeningului

Cu rezervele prezise de autorii de pe timpuri, screening-ul cervical citologic a întrunit într-o mare m?sur? criteriile definite de Wilson & Jungner (1968) (Figura 5.1). 

Aceste principii au fost revizuite mai recent de Andermann et al. în 2008 ?i precursorii s?i (Walboomers et al. 1999) pentru cunoa?terea HPV cu risc înalt care este o cauz? esen?ial? a cancerului de col uterin. 

 

Figura 5.1 accesat? de pe http://www.who.int/bulletin/volumes/86/4/07-050112/en/ [2]

 

Screeningul cervical a fost esen?ial pentru prevenirea unei afec?iuni care (?i în absen?a screening-ului) era „o problem? important? de s?n?tate. 

„Cunoa?terea mai profund? a istoricului natural al bolii” a permis abordarea problemelor (tratamentul leziunilor reversibile vs. progresive) ?i crearea unor solu?ii alternative (vaccinare ?i testare HPV) care sunt în curs de integrare în screening-ul citologic.

Wilson & Jungner au recunoscut dificult??ile screeningului – în special în ceea ce prive?te „evitarea prejudicierii persoanelor care nu au nevoie de tratament”.  Graficul prezentat mai jos (Figura 6.2) demonstreaz? problema cu care ne confrunt?m la moment const? în detectarea unei afec?iuni în care s-a demonstrat c? exist? o distribu?ie bimodal? – a leziunilor precanceroase de grad înalt care se dezvolt? pe fondalul infec?iei cu papiloma virusul (HPV) uman, care este  mult mai r?spândit ?i predominant reversibil.

 

Figura 5.2. Variabila unimodal? ?i bimodal? într-o popula?ie (reprodus? de Wilson & Jungner 1968)