logo efcs bianco

Adenocarcinomul și adenocarcinomul in situ

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Adenocarcinomul

Adenocarcinomul colului uterin reprezint? un neoplasm malign, care afecteaz? epiteliul glandular al colului uterin. Exist? mai multe tipuri de adenocarcinoame, majoritatea dintre care prezint? o etiologie ?i factori de risc similari cu carcinomul scuamocelular.  Adenocarcinoamele mucinoase endocervicale cuprind 70% din adenocarcinoame (OMS). 

Tipurile de HPV asociate frecvent cu adenocarcinomul sunt 16, 18 ?i 45 (de Sanjose et al. 2010).

 

Figura 4.5.  Adenocarcinomul (de tip endocervical) într-o prob? LLETZ

 

Adenocarcinomul este mai dificil de prevenit decât carcinomul cu celule scuamoase ?i, prin urmare, este mai frecvent în popula?iile bine testate (Bulk et al. 2005).   În timp ce OMS indic? c? 10-15% din cancerele de col uterin reprezint? adenocarcinom (OMS), un audit na?ional efectuat în Anglia a ar?tat c? 19% din 3305 carcinoame de tip cunoscut reprezint? adenocarcinom ?i 4% carcinom adenoscuamous (Sasieni et al. 2009). 

Studiile efectuate în Europa, Marea Britanie, precum ?i în alte ??ri (Sasieni et al. 2009; Bray et al. 2005; Viczaino et al. 1998) sus?in în mod consecvent declara?iile de mai jos.

 

  • Probabilitatea de prevenire prin screening a adenocarcinomul este mult mai mic? decât carcinomul scuamocelular

  • Screeningul are un efect limitat în reducerea inciden?ei adenocarcinomului

 

Adenocarcinomul in situ (AIS)

Adenocarcinomul de tip endocervical este cel mai r?spândit (70% din adenocarcinoame) ?i poate fi precedat de adenocarcinomul in situ (AIS), cunoscut ?i ca neoplazia intraepitelial? glandular? cervical? (CGIN), care este un precursor cunoscut al adenocarcinomului (Ostör et al. 2000).

 

Figura 4.6 (a) AIS în testul Papanicolau
Figura 4.6 (b) aspectul tipic al AIS în citologie.

 

De?i s-a descris CGIN de grad sc?zut ?i de grad înalt, acesta este considerat, de regul?, o singur? entitate ?i este tratat ca AIS.  CGIN coexist? adesea cu CIN scuamos de grad înalt, ceea ce poate facilita detectarea în citologie ?i colposcopie (Talaat et al. 2012).  Colposcopia este mai pu?in sensibil? în detectarea anomaliilor glandulare comparativ cu leziunile celulare scuamoase (Jordan et al. 2008; Talaat et al. 2012).

Woodman et al. (2003) sugereaz? c? este pu?in probabil ca leziunile preinvazive cauzate de HPV18 s? prezinte anomalii de grad înalt, compromi?ând astfel detectarea acestora în citologie. 

Diagnosticul citologic al adenocarcinomului ?i AIS

Citologia este important? în detectarea adenocarcinoamelor oculte, precum ?i a AIS: 15% din adenocarcinoame nu prezint? nicio leziune vizibil? (OMS).  Un audit na?ional efectuat în Suedia a raportat c? 65% din 186 de adenocarcinoame sunt depistate prin screening (în urma citologiei anormale în decurs de 6 luni), comparativ cu 33% din 615 carcinoame cu celule scuamoase (Andrea et al. 2012). 

AIS/CGIN este mai rar detectat? decât CIN3 dup? cum se arat? în Figura 4.6 de mai jos.  În cadrul acestui audit din 133 de cancere, 113 au fost carcinoame scuamocelulare, 14 adenocarcinoame (jum?tate au fost depistate prin screening), patru carcinoame adenoscuamoase ?i dou? „alte tipuri“, indicând un raport mai mic al adenocarcinomului in situ pîn? la invaziv (4:1), comparativ cu carcinoamele cu celule scuamoase (13:1) (Herbert et al. 2010).

 

Figura 4.7.  CIN de grad înalt, CGIN ?i cancer (Figura 2 din publica?ia Herbert et al. 2010)

 

Rezumatul adenocarcinomului in situ (CGIN)

  • AIS este un precursor cunoscut al celui mai r?spândit tip de adenocarcinom al colului uterin (de tip endocervical)
  • AIS este mult mai rar decât CIN3
  • Colposcopia este mai pu?in sensibil? în detectarea AIS ?i adenocarcinomului ocult decât CIN3
  • Citologia prezint? o probabilitate mai sc?zut? de detectare a AIS decât CIN3
  • Adenocarcinomul este adesea invaziv atunci când este detectat în urma examenului citologic
  • Aproximativ jum?tate din adenocarcinoame reprezint? cancere oculte detectate prin examen citologic