logo efcs bianco

Modificări atipice și la limită

This content is also available in: English Italiano Português Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Definirea termenilor „la limit?” ?i „atipic”

Conform clasific?rii BSCC „Termenul BNC [modificare nuclear? la limit?] este utilizat pentru a denumi o categorie atunci când exist? dubii reale dac? modific?rile sunt neoplastice sau nu.” (Denton et al. 2008).

De când sistemul Bethesda a fost introdus prima dat? (Kurman & Solomon 1988) categoria „celule atipice cu semnifica?ie nedeterminat?” (ASCUS) a inclus „celulele pentru care interpretarea credibil? a SIL nu poate fi efectuat? chiar dac? celulele con?in caracteristici mai pronun?ate decât modific?rile reactive”.

Astfel, defini?iile originale ale acestor termini sunt suficient de similare încât s? fie considerate sinonime. 

Celulele scuamoase atipice (ASC) sunt în prezent subdivizate în majoritatea celulelor, foarte apropiate de LSIL, definite ca ASC de semnifica?ie nedeterminat? (ASC-US), ?i o minoritate de celule, în care modific?rile „nu pot exclude HSIL” (ASC-H). (Nayar & Solomon 2004).

Sistemul BSCC define?te „modific?rile la limit? a celulelor scuamoase, nespecificate altfel (NOS)” la fel ca ?i ASC-US ?i recunoa?te un grup mai mic de modific?ri la limit? în care „discarioza de nivel înalt nu poate fi exclus?”, ceea ce justific? imediat trimiterea la colposcopie. 

 

Cuvintele „la limit?” ?i „atipic” sunt utilizate atunci când exist? dubii reale dac? modific?rile sunt neoplastice sau reactive

În timp ce ASC-US reprezint? modific?ri la limit? a LSIL, o minoritate, definit? ASC-H nu poate exclude HSIL sau cancerul

 

ASC-US/modific?ri la limit? ale celulelor scuamoase, NOS

În cazul majorit??ii preparatelor citologice, un citotehnican sau patolog cu experien?? poate distinge celulele epiteliale ?i LSIL cu încredere suficient? pentru a elibera un raport definitiv. 

Exist? dou? situa?ii în care se aplic? categorie ASC-US:

  • Modific?ri citoplasmatice care sugereaz? efectul HPV cu schimb?ri nucleare minime.
  • Preparatele citologice în cazul c?rora este cu adev?rat dificil de distins modific?rile benigne, reactive sau nucleare din LSIL

 

ASC-H/modific?ri la limit?, discarioza de grad înalt nu este exclus?.

Ace?ti termeni sunt utiliza?i pentru a descrie modific?rile, de obicei a unui num?r foarte mic de celule, atunci când modific?rile metaplastice, reactive sau benigne a HSIL, AIS sau chiar a cancerului invaziv sunt dificil de distins.

Cel mai frecvent motiv care provoac? aceste probleme este diferen?ierea dintre i) metaplazia scuamoas? imatur? de HSIL/displazia moderat?/discarioz? ?i ii) grupurile de celule hipercrome aglomerate ale celulelor glandulare sau metaplastice de HSIL/discarioz? sever? sau AIS. 

 

În cazul majorit??ii preparatelor citologice, un citotehnican sau patolog cu experien?? poate distinge celulele epiteliale ?i LSIL, HSIL, AIS sau cancerul cu încredere suficient? pentru a elibera un raport definitiv.

 

AGC/modific?ri la limit? a celulelor endocervicale

Celulele glandulare pot prezenta dificult??i specifice în citologie ce ?in de i) diferen?ierea celulelor endocervicale neoplastice de cele benigne, ii) diferen?ierea celulelor endocervicale neoplastice (AIS) de HSIL ?i ii) recunoa?terea modific?rilor neoplastice ?i benigne în celulele glandulare non-cervicale ?i în celulele endometriale. 

Tabelul 9b-1. Corelarea simplificat? a sistemului Bethesda ?i a sistemului Bethesda din Australia ?i RU modificat pentru citologia atipic?/la limit? 

Celule scuamoase atipice

Celule glandulare atipice

 

Sistemul Bethesda

ASC-US

ASC-H

AGC NOS

Neoplazie favor AGC

Sistemul din RU

Modific?ri la limit? a celulelor scuamoase, NOS

Modific?ri la limit?, discarioza de grad înalt nu este exclus?

Modific?ri la limit? a celulelor endocervicale

Sistem Bethesda modificat (Australia)

LSIL posibile

HSIL posibile

Celule endocervicale atipice de semnifica?ie nedeterminat?

Celule glandulare atipice de semnifica?ie nedeterminat?

 

ASC-US, celule scuamoase atipice de semnifica?ie nedeterminat?; ASC-H, celulele scuamoase atipice nu pot exclude HSIL; LSIL, leziune scuamoas? intraepitelial? de grad sc?zut; HSIL, leziune scuamoas? intraepitelial? de grad înalt; NOS, nespecificate altfel.