logo efcs bianco

Evaluarea preciziei

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Evaluarea preciziei screeningului combin? sensibilitatea, specificitatea, valoarea predictiv? pozitiv? (PPV) ?i valoarea predictiv? negativ? (NPV) a unui „test pozitiv” cu privire la ob?inerea unui „rezultat pozitiv” (Figura 5.5).  La evaluarea preciziei trebuie lua?i în considerare urm?torii factori.

 • Natura testului pozitiv ?i negativ pentru orice circumstan?? trebuie definit? clar, a?a cum trebuie s? fie definit ?i rezultatul pozitiv ?i negativ al circumstan?ei date. 
 • Un test ?i un rezultat pozitiv este un eveniment rar întâlnit în testul de screening bazat pe popula?ie: astfel, specificitatea ?i NPV vor fi înalte, iar sensibilitatea ?i PPV ar putea fi mai relevante (a se vedea primul exemplu din Figura 5.5 de mai jos). 
 • PPV ?i sensibilitatea pot fi compromise de sc?derea prevalen?ei bolii. [Linkul c?tre Capitolul 7 – Utiliz?rile testelor HPV ?i efectul vaccin?rii]
 • Trebuie luat? în considerare natura testelor ?i a rezultatelor „negative”: în cel de-al doilea exemplu de mai jos, acestea pot reprezenta HPV reale + anomalii de grad sc?zut investigate la colposcopie.
 • Un test de înalt? sensibilitate ?i specificitate sc?zut? (cum ar fi pozitivitatea HPV cu risc ridicat sau ASC-US + citologie) poate fi compensat printr-un al doilea test de specificitate mai mare (cum ar fi biopsia colposcopic?).
 • Exist? un compromis între sensibilitate, care depinde de rata fals negativ? ?i specificitate, care depinde de rata fals pozitiv?.

Precizia poate fi calculat? pentru multe circumstan?e, cum ar fi precizia citologiei la femeile îndreptate la colposcopie (a se vedea al doilea exemplu din Figura 5.5 de mai jos), acurate?ea screeningului referitor la raportul final [Link c?tre Capitolul 14- Controlul calit??ii] ?i precizia citologiei conven?ionale fa?? de cea a citologiei în mediu lichid sau a testelor HPV 

 

Estim?rile de substitu?ie ale sensibilit??ii

Având în vedere dificultatea de a evalua sensibilitatea necunoscând prevalen?a real? a CIN2 + la popula?ie, pot fi utilizate estim?ri de substitu?ie, cum ar fi ratele comparative de raportare pentru HSIL ?i ratele comparative de detectare pentru CIN2 + sau ratele testelor negative care preced CIN2 + [Linkuri c?tre Capitolul 8 – Colectarea probelor celulare din colul uterin; Capitolul 14 – Controlul calit??ii].

Ghiduri succinte de evaluare a preciziei testelor de screening

Evaluarea concis? efectuat? de c?tre Lalkhen & McCluskey (2008) este recomandat? ca un ghid succint pentru aprecierea preciziei testelor de screening.  Capitolul 3, Date statistice, la RM Demay The Art and Science of Cytopathology (exfoliative cytology) [Arta ?i ?tiin?a citopatologiei (citologia exfoliativ?)] de asemenea este foarte recomandat.

Figura 5.5 (a-c). Exemple teoretice de precizie a testelor cu acelea?i rate FN ?i FP în cazuri cu prevalen?? sc?zut? ?i ridicat? a CIN2+

(a) Formule pentru evaluarea preciziei
(b) Precizia cu un rezultat sc?zut al prevalen?ei
(c) Precizia cu un rezultat sporit al prevalen?ei(c) Precizia cu un rezultat sporit al prevalen?ei

 

Learning points from Chapter 5

 1. The principles of Wilson and Jungner (1968) for a screening programme should be examined critically with respect to its success in preventing ‘an important health problem’ as well as its ‘snags’.
 2. Improved knowledge about ‘The natural history of the condition’ has raised problems (management of reversible vs. progressive disease) and provided alternative solutions (vaccination and HPV testing).
 3. In well-screened populations high-risk HPV, low-grade and high-grade lesions tend to be detected most frequently in women under 30 years of age.
 4. Distinction between HSIL and LSIL is the key to accurate screening.
 5. ASC-US and LSIL are consistently reported more frequently than HSIL.
 6.  Excision of high-grade CIN carries a risk of premature rupture of membranes in pregnancy: the risk is related to the depth of biopsy.
 7. Rigorous quality control is essential to avoid over-diagnosis as well as under-diagnosis.
 8. Measurement of accuracy combines sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value.
 9. There is a trade off between sensitivity (reflecting false negatives) and specificity (reflecting false positives).
 10. In a population-based screening test of a rare condition NPV and specificity may be less relevant than sensitivity and PPV as measures of accuracy.
 11. Declining prevalence of disease may compromise PPV and sensitivity.