logo efcs bianco

Epiteliul scuamos

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Epiteliul scuamos al colului uterin ?i vaginului nu este cheratinizat ?i este compus dintr-un strat continuu de celule poligonale stratificate (cu mai multe straturi), netede, cu nuclee localizate central. Epiteliul scuamos stratificat al colului uterin poate fi împ?r?it în trei straturi: stratul superficial, intermediar ?i parabazal/bazal. Epiteliul scuamos stratificat are, în principal, o func?ie de protec?ie, dar joac?, de asemenea, un rol vital în men?inerea pH-ului vaginal.  

  • Stratul superficial const? din celule superficiale mature, care nu sunt cheratinizate, de?i celulele pot con?ine granule de keratohialin?: nucleele acestor celule sunt mici ?i picnotice, iar citoplasma abundent? ?i aplatizat?. Aceste celule se mai maturizeaz? ?i se exfoliaz? u?or. Acest strat poate avea aspectul de „co? ?esut”, cu o citoplasm? aproape inobservabil?, care poate imita coilocitoza.   
  • Stratul intermediar  const? din celulele scuamoase în proces de maturare cu nuclee veziculare, pu?in mai mari. Cantitatea de citoplasm? cre?te odat? cu maturarea celulelor; atât celulele stratului superficial, cât ?i cele ale stratului intermediar sunt bogate în glicogen într-un col uterin estrogenizat.
  • Stratul celular parabazal/bazal  este de grosimea a câtorva celule ?i const? din celule cu mai pu?in? citoplasm? ?i nuclee mai mari decât stratul intermediar, care este format dintr-un singur strat de celule bazale situate pe membrana bazal?. Acest strat este poten?ial generator: pot fi observate semne ale activit??ii mitotice (pozitivitate MIB-1) în celulele bazale ?i parabazale ocazionale. 

 

Figura 2.3. Histologia epiteliului scuamos stratificat al ectocervixului, care prezint? diverse straturi: superficial, intermediar, parabazal ?i bazal.