logo efcs bianco

Rezultate potențial fals pozitive

This content is also available in: English Italiano Português Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

De?i implica?iile clinice are rezultatelor fals pozitive par mai pu?in semnificative decât ale celor fals negative, acestea provoac? stare de anxietate inutil? la pacien?i ?i pot duce la un tratament inutil prin excizie, cunoscut acum prin efectele sale de cre?tere a riscului de rupere prematur? a membranelor în timpul sarcinii.

De?i riscurile sunt asociate cu excizii, largi mai degrab? decât cu LLETZ (Castanon et al. 2014), este foarte important s? se evite rezultatele citologice fals pozitive.  

 

Factorul esen?ial în evitarea rezultatelor fals pozitive este familiarizarea cu întreaga gam? de procese reactive ?i metaplazice care implic? colul uterin în absen?a neoplaziei.  

 

Acest lucru este evident pentru speciali?tii în screeningul primar, care sunt expu?i periodic la întreag? gam? de probe – dar este la fel de important ?i ca medicii patologi s? fie familiariza?i cu numeroasele modific?ri benigne, reactive ?i metaplazice raportate în mod regulat ?i corect de c?tre citotehnicieni ca fiind negative.

Acest lucru va fi la fel de important ?i în contextul screeningului HPV primar, când va fi necesar s? se raporteze cu încredere rezultatele negative, ?tiind c? toate e?antioanele prezint? un risc mare de HPV pozitiv.

 

Rezultatele poten?ial fals pozitive sunt cauzate de urm?toarele: 

 • Modific?ri reactive inflamatorii (de ex. vaginit? atrofic?, cervicit? folicular?, endocervicit?, restabilire/ regenerare).
 • Metaplazie (de ex. metaplazie scuamoas? imatur?, metaplazie tubal?, metaplazie tubo-endometrioid?)
 • Celule endometriale – în special din segmentul uterin inferior
 • Celule inflamatorii (de ex. limfocite ?i histiocite)

 

Modific?ri reactive inflamatorii care ar putea imita neoplazia

Modific?ri atrofice

 • Atrofia este frecvent asociat? cu o inflama?ie u?oar?, care este de obicei subclinic? ?i nu necesit? tratament. 
 • Hipercromazia ?i atipizmul celular sunt considerate similare orangeofiliei citoplasmatice (Figura 10.5 a) conform capitolului 9b. [Link c?tre capitolul 9b – Citologia cervical?, citologia normal? ?i modific?rile benigne reactive]
 • Raportul N/C poate fi relativ înalt, dar trebuie s? fie în concordan?? cu epiteliul atrofic (Figura 10.5 a).
 • Paternul vaginitei atrofice este uniform în tot preparatul LBC sau conven?ional, ceea ce este esen?ial în evitarea rezultatelor fals pozitive în acest caz.
 • Modific?rile bru?te (nea?teptate) ale grupurilor de celule în care este prezent? cromatina hipercromatic? sau neregulat? ar trebui c?utate ?i raportate în cazul în care sunt prezente. 

 

Cervicit? nespecific? cauzat? de infec?ii

 • Orice form? de cervicit? la o femeie în perioada reproductiv? se va deplasa spre stânga ?i va rezulta într-un exces de celule metaplazice imature comparativ cu celulele superficiale mature.  Acest fapt este demonstrat prin reac?ia la Trichomonas vaginalis, care ar putea imita HSIL –  de obicei moderat? mai degrab? decât sever?  (Figura 10.6 b).
 • Endocervicita se caracterizeaz? prin pierderea secre?iei de mucin? de c?tre celulele columnare, ceea ce le face s? arate mai mult ca celulele scuamoase imature – uneori imitând HSIL.  Aceasta poate fi v?zut? în interiorul ?i în jurul polipilor endocervicali (Figura 10.5 b ?i c).
 • Restabilriea se caracterizeaz? prin nuclei veziculari cu nucleoli proeminen?i ?i membrane nucleare obi?nuite, dup? cum este ilustrat în capitolul 9b, figura 13 (a). Aceste caracteristici pot fi extreme ?i confundate cu bolile maligne (Figura 10.5 d). 

 

În figura 10.5 se ofer? exemple cu privire la modific?rile reactive benigne care „risc?” s? fie diagnosticate eronat drept HSIL sau boli maligne

a) Vaginita atrofic?: genereaz? nuclee hipercromatice ?i cariorexis în celulele orangeofile cu raportul N/C corespunz?tor epiteliului atrofic. Aceast? manifestare ar putea fi confundat? cu HSIL, dar structura a fost consecvent? pe toat? lama ?i examinarea repetat? a confirmat rezultatul negativ.
(b) Polipii endocervicali sunt asocia?i cu inflama?ia care comport? celule endocervicale ?i metaplazice imature, care pot fi distinse cu dificultate una de alta.  Acest grup de celule are unele tr?s?turi care sugereaz? neoplazia glandular?, dar cromatina nuclear? variabil hipercromatic? este regulat? ?i membranele nucleare sunt uniforme (spre deosebire de HSIL sau CGIN).  Se observ? pseudomultinucleare cu citoplasm? abundent? ?i cu o sc?dere nuclear? / citoplasmic?.
(c) Endocervicit? nespecific?. Celulele marginale ale acestui grup sunt columnare, dar dimensiunea citoplasmei este redus? pân? la epuizarea stratului de mucin?, fiind o tr?s?tur? a endocervicitei nespecifice (?i mai poate fi observat? ?i în cazul polipilor endocervicali).  Lipsesc aglomer?rile nucleare, structura ?i membranele cromatinei sunt regulate ?i nu comport? nicio pseudostratificare care s? sugereze CGIN.
(d) Reparare/ regenerare. Rezultatele testului Papanicolau conven?ional au fost raportate incorect drept neoplazie glandular?, acesta fiind un exemplu de modific?ri extreme care ar putea fi observate în reparare ?i regenerare. Colul uterin a prezentat neregularit??i la colposcopie, cu suspectarea unui proces malign; pentru diagnosticare a fost efectuat LLETZ. Histologia a atestat cervicit? folicular? cu modific?ri semnificative de restabilire ?i regenerare în epiteliul de acoperire.  În retrospectiv?, membranele nucleare uniforme ?i paternul cromatinei fin în celulele plate mai degrab? decât 3-dimensionale, au confirmat faptul c? acestea sunt fals pozitive.  Cu toate acestea, corela?ia histologic? a fost esen?ial? în stabilirea diagnosticului final.

 

Degenerarea nucleilor hipercromatici cu un raport nuclear/ citoplasmatic sc?zut face ca HSIL sa fie putin probabil în punctele (a) ?i (b). Cariorexis este atestat în grupul de celule atrofice (a), tipic pentru vaginita atrofic?; este mai u?or atunci când proba este la fel pe întreaga lam?. La punctul (b) se observ? pseudomultinucleare cu citoplasm? abundent? ?i cu o sc?dere raportului nucleo / citoplasmic. Cromatina ?i membranele sunt neuniforme în celulele mici glandulare vacuolate de la punctul (d). Paternul cromatinei ?i membranele sunt obi?nuite în (e) ?i nu denot? nicio pseudostratificare care s? sugereze CGIN. Nucleolii proeminen?i din (c) sunt tipici repar?rii; nucleolii sunt bine defini?i în (f), membranele sunt obi?nuite ?i raportul nuclear/ citoplasmatic sc?zut. Cu excep?ia (a) ?i (d), niciuna dintre acestea nu au fost raportate drept negative; (c) a fost interpretat eronat drept „suspect la adenocarcinom”; (f) a fost raportat eronat drept discarioz? moderat? ?i Trichomonas observate la examinare (în alt? parte pe lam?); (b) ?i (e) au fost raportate drept la limit?.

 

Modific?ri metaplastice

Metaplazia scuamoas? imatur?

 • Metaplazia scuamoas? imatur? prezint? cele mai frecvente capcane la diagnosticare ?i poate fi diferen?iat? cu dificultate de HSIL – în special de „discarioza moderat?” sau „HSIL favour CIN2”. Dup? cum poate fi observat din r?spunsurile de la seminarul de prezentare din cadrul Conferin?ei Terminologice BSCC [Link c?tre 10.3 Seminar de prezentare, ThinPrep LBC reprezint? o problem? deosebit?.
 • Diferen?a dintre HSIL ?i metaplazia imatur? a fost discutat? în capitolul 9c în sec?iunile cu privire la ASC. [Link c?tre Capitolul 9c – Citopatologia cervical?: anomalii citologice]
 • Acordând aten?ie cromatinei nucleare uniform distribuite, membranelor bine definite, dar neregulate (în special în ThinPrep LBC), nucleolilor proeminen?i ?i raportului nuclear/ citoplasmatic normal preconizat pentru o celul? metaplazic?, de regul?, poate solu?iona problema.
 • Imunocolarea cu p16/Ki67 poate contribui la distingerea metaplaziei imature de SIL (Schmitt et al 2011).
 • În acest sens sunt descrise dou? „capcane”: i) manifestarea metaplaziei imature în ThinPrep LBC, care poate induce în eroare observatorul neexperimentat ?i ii) „deplasarea spre stânga” care este o caracteristic? a inflama?iei ?i infec?iilor nespecifice.

Figure 10.6 Atypical immature metaplasia (LBC)

 

(a) Lipse?te preparatul pentru ThinPrep LBC care prezint? nuclee dens hipercromatice cu un raport N/C normal în metaplazia imatur?, cromatina neregulat? (discarioz?).
(b) Frotiul conven?ional raportat incorect drept discarioz? moderat?.

 

O prob? LBC raportat? drept discarioz? moderat? /HSIL respectiv CIN2 care a fost diagnosticat? prin biopsia cervical? ?i LLETZ drept HPV numai f?r? CIN poate fi examinat? prin scanarea lamei [Link to win.eurocytology.eu/virtualslides/gyn/vs-031].  Dup? o analiz?, citologia a gost interpretat? drept o modificare HPV în metaplazia scuamoas?, care ar putea fi privit? drept ASC-US).

 

Metaplazia scuamoas? imatur? atipic?

Termenul „metaplazie scuamoas? imatur? atipic?” se utiliza în trecut pentru biopsiile histologice, ceea ce argumenteaz? dificultatea de a distinge metaplazia imatur? de SIL în citologie.

Imunocolarea cu p16/Ki67 ?i Ki67 (Duggan et al. 2006) sau CK17 ?i p16 (Regauer & Riech 2007) poate contribui la distingerea metaplaziei imature de LSIL ?i HSIL în majoritatea cazurilor. [Link c?tre Capitolul 12 – Citologia în mediul multidisciplinar]

 

Metaplazia tubo-endometrioid?

Metaplasia tubo-endometrioid? (TEM) ?i, mai rar, endometrioza, poate fi observat? pe colul uterin, în special dup? proceduri precum LLETZ ?i biopsia conului (Ismail 1991; Hirschowitz et al. 1994).

 

Figura 10.7 (a-f) Metaplazia endometrial? ?i tubar? care imit? HSIL

(a) Manifest?rile tipice de grad sc?zut ale TEM contribuie la evitarea supra-diagnostic?rii, la fel ca ?i celulele stromale examinate la rezolu?ie mare.
(b) Celulele stromale examinate la rezolu?ie mare au aspectul unor celule ovale uniforme, care con?in cromatin? fin? ?i uniform granular? ?i membrane nucleare neremarcabile.
 

Metaplazia tubar?

 • Metaplazia tubar? poate fi observat? în absen?a TEM, deoarece poate imita HSIL. 
 • Din punct de vedere citologic, celulele au nuclee m?rite. De regul?, pl?cile bazale pot fi observate chiar ?i în absen?a celulelor ciliate, care reprezint? diagnoza celulelor tubare. 
 • Metaplazia tubar? cu celule neremarcabile ?i pl?ci bazale pot fi cauza rezultatelor fals pozitive (Figura 10.8 b-c).

Figura 10.8

(a) Metaplazia tubar? în LBC cu celule ciliare neremarcabile ?i pl?ci bazale.
(b) Nuclee rotunde m?rite, raportate incorect drept discarioz? moderat? printr-o recoltare conven?ional? de frotiu, dar reinterpretat? drept metaplazie tubar? la observarea celulelor ciliate ?i a pl?cilor bazale (dup? stabilirea diagnosticului histologic).
(c) Celulele ciliate ale metaplaziei tubare la biopsia colposcopic? în cazul ilustrat în (b): tratamentul inutil a fost evitat la evaluarea citologiei în cadrul unei ?edin?e multidisciplinare.

 

Celule endometriale

Celulele endometriale pot fi cauza rezultatelor fals pozitive atunci când sunt observate în afara datelor preconizate pân? la data ultimei menstrua?ii ?i atunci când acestea nu prezint? manifest?rile clasice descrise în capitolul 9b.

Mai jos sunt prezentate dou? situa?ii în care celulele endometriale au prezentat erori în diagnosticare: i) modific?ri cauzate de dispozitivul intrauterin de contracep?ie, atunci când nu a fost observat? prezen?a unui dispozitiv ?i ii) la prelevarea probelor de pe segmentul uterin inferior atunci când canalul endocervical este scurtat în urma biopsiilor excizionale ale CIN.

Figura 10.9

(a) Manifestare atipic? de „celule asem?n?toare bulelor gumei de mestecat” la o pacient? cu dispozitiv intrauterin care nu a fost men?ionat în formularul de cerere. Acestea au fost raportate eronat drept celule glandulare atipice la o femeie de peste 40 de ani. Colposcopia a fost negativ?, iar diagnosticul citologic a fost modificat în rezultatul re-examin?rii.
(b) Celulele endometriale din segmentul uterin inferior prelevate dup? biopsia conic? pentru CIN3. Acestea au fost raportate drept „la limit?”, discarioza de grad înalt nu este exclus? (echivalent cu ASC-H), dar colposcopia a fost negativ? ?i raportul a fost modificat în rezultatul re-examin?rii. Observa?i membranele nucleare uniforme ?i cromatina fin granular?.

 

Celule inflamatorii care pot imita HSIL

Histiocite

Histiocitele pot avea câteva nuclee hipercromatice care s? imite celulele metaplazice imature. Aten?ia acordat? aranj?rii ?i separ?rii celulelor de întregul grup de celule faciliteaz? recunoa?terea acestora, precum ?i recunoa?terea la rezolu?ie mare.

 • Histiocitele sunt de obicei observate la sfâr?itul menstrua?iei ?i pot fi descrise drept un model „de ie?ire”. 
 • Straturi similare de histiocite pot fi observate în orice moment al ciclului menstrual cu anumite tipuri de contraceptive orale.
 • Raportul N/C este mai mic decât HSIL, iar nucleele au tendin?a de a c?p?ta forma bobului de fasole ?i dantelate.
 • Cromatina este fin granular?, membranele nucleare sunt uniforme, pot fi prezen?i ?i nucleolii.
 • Citoplasma este, de regul?, pal? ?i amfofilic?, dar poate fi ?i orangeofil?, imitând celulele scuamoase.

 

Limfocitele

Limfocitele observate în grupuri în cervicita folicular? pot cauza o problem? dac? nucleele decolorate nu pot fi identificate. Paternul tipic al cromatinei fin granulare din limfocitele mici, asociat cu celulele limfoide imature mai mari cu nuclei proeminen?i care se afl? în vecin?tatea membranei nucleare, este diferit de celulele endometriale stromale ?i HSIL.

 • Limfocitele sunt observate în cervicita folicular? ?i pot imita celulele mici de HSIL. 
 • Cheia în recunoa?terea lor este prezen?a macrofagelor decolorate într-o popula?ie mixt? de limfocite mari ?i mici.
 • În probele LBC, celulele pot fi înghesuite mai degrab? decât dispersate, dup? cum se poate observa în frotiurile recoltate conven?ional.
 • Limfocitele au un strat sub?ire de citoplasm? inconspicuoas? la fixare în alcool, precum ?i Papaniculoau.
 • Cervicita folicular? este cel mai frecvent v?zut? în cazuri de atrofie sau la femeile tinere infectate cu Chlamydia.

 

Figura 10.10 Celule inflamatoare imitând CIN

(a) Histiocite într-un frotiu tipic

(b) Limfocite în cervicita folicular?

 

up? cum va fi evident din sec?iunea anterioar?, diagnosticul diferen?ial în multe dintre aceste cazuri de rezultate poten?ial fals pozitive poate fi confundat cu schimb?rile care risc? s? fie fals negative.

 

Principalele cauze ale citologiei fals pozitive

 • Modific?ri reactive inflamatorii (de ex. vaginit? atrofic?, cervicit? folicular?, endocervicit?, restabilire)
 • Metaplazie (de ex. metaplazie scuamoas? imatur?, metaplazie tubal?, metaplazie tubo-endometrioid?)
 • Celule endometriale – în special din segmentul uterin inferior
 • Celule inflamatorii (de ex. limfocite ?i histiocite)