logo efcs bianco

12. Citologia într-un cadru multidisciplinar

This content is also available in: English Português Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Rolul ?i structura echipei multidisciplinare

Indiferent de modalitatea examin?rii primare (citologie, testare HPV, colposcopie, VIA), eficacitatea screeningului de cancer de col uterin depinde de urm?toarele:

  1. Identificarea ?i îndep?rtarea leziunilor precanceroase înainte ca acestea s? devin? (în totalitate) invazive (CIN2, CIN3, AIS, cancerul ocult)
  2. Decizia privind modul de tratare a leziunilor care, cel mai probabil, sunt reversibile, dar care sunt expuse riscului de a progresa (CIN1, HPV-pozitiv)
  3. Redirec?ionarea cert? la screeningul de rutin? a femeilor expuse unui risc minim sau nul (f?r? CIN, HPV-negativ, colposcopie negativ?)

Colposcopia este investiga?ia principal?,în urma c?reia se ia aceast? decizie ?i se determin? tipul de tratament ?i, în multe cazuri, ?i modul de administrare a acestuia. 

  • Vizita pacientei pentru examenul colposcopic depinde de precizia examin?rii primare, întrucât toate celelalte paciente vor reveni la screeningul de rutin? (sau nu vor fi re-examinate din motiv c? au fost pierdute din monitoring). 
  • Decizia de a recurge la tratament ?i eficacitatea acestuia depind de evaluarea tuturor parametrilor pu?i la dispozi?ia ginecologului, care ofer? recomand?ri pacientului ?i procedeaz? într-un anumit mod în baza consim??mântului pacien?ei.  

Ginecologul trebuie s? ia în calcul nivelul de corectitudine a citologiei, HPV-ului, manifest?rilor citologice ?i a biopsiei prin ciupire în depistarea leziunii de-a dreptul precanceroase ?i ia decizia privind gradul riscului de invazie, în baza c?ruia face recomand?ri privind administrarea tratamentului.

  • Echipa multidisciplinar? (EMD) organizeaz? întâlniri ca s? examineze ?i s? discute to?i parametrii în baza c?rora iau decizii.
  • Cu cât membrii echipei multidisciplinare ?tiu mai mult despre certitudinile ?i limit?rile evalu?rilor celorlal?i, cu atât va fi mai sigur? procedura.

 

 

 

Structura unei ?edin?e a echipei multidisciplinare

Întrunirile EMD sunt de dou? tipuri. În acest capitol este descris primul ?i principalul tip.  Primul tip de întâlnire presupune întrunirea, o dat? pe s?pt?mân? sau de dou? ori pe lun? a unui colposcopist, citotehnician, citopatologist ?i histopatolog, care discut? despre inexactit??i ?i alte probleme întâlnite în cazurile neinvazive, în func?ie de m?rimea centrului medical; al doilea tip este de natur? gineco-oncologic? ?i presupune întrunirea patologi?tilor, ginecologilor, oncologilor ?i radiologilor, care discut? despre cazurile de cancere invazive ce se întâlnesc mult mai rar.