logo efcs bianco

1. Introducere – o privire generală asupra evoluţiei testului Papanicolau în screeningul cancerului de col uterin de astăzi

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Aceste capitole ale site-ului erau adresate în primul rând
Citotehniciinelor ?i citopatologilor (stagiari ?i practicieni),
care examineaza în mod regulat preparatele citologice cervicale
 
Capitolele sunt, de asemenea, adresate
Histopatologilor
Ginecologilor
Medicilor generali?ti
Asisten?ilor medicali
 
Toate aceste grupuri de speciali?ti ar putea beneficia de capitolele date, care ofer? explica?ii cu privire la eficacitatea ?i restric?iile screeningului cancerului de col uterin, precum ?i la sensibilitatea, specificitatea ?i valorile estimative ale diverselor modalit??i implicate într-un proces tot mai multidisciplinar

 

Rezumatul capitolelor

Tema principal? a acestei sec?iuni a site-ului este citopatologia colului uterin, care include:

  • Îndrum?ri privind colectarea probelor celulare, compara?ia dintre citologia conven?ional? ?i cea în mediu lichid, prelucrarea mostrelor în laborator ?i automatizarea 
  • Criteriile gradului de corespundere a calit??ii  ?i terminologia, citologia clasic? ?i schimb?rile benigne/reactive, anomalii citologice ale leziunilor precanceroase ?i cancerului, precum ?i recomand?ri privind gestionarea 
  • Capcanele diagnosticului citologic 
  • Controlul calit??ii, asigurarea calit??ii ?i standardele de calitate 

Capitolele referitoare la informa?iile generale includ capitole cu privire la

  • Anatomia, histologia ?i func?ia colului uterin 
  • Epidemiologia ?i etiologia 
  • Patogeneza cancerului de col uterin ?i precursorii acestuia 
  • Principiile screeningului ?i determinarea preciziei acestuia 
  • Efectul screeningului asupra inciden?ei ?i mortalit??ii 
  • Rolul testelor HPV în screeningul de col uterin ?i efectul vaccin?rii [Linkul c?tre Capitolul 7]

Capitolul final va descrie locul localizarea citologiei, constat?rile colposcopice, statutul HPV ?i biopsiile într-un cadru multidisciplinar 

Capitolul 1 ofer? o prezentare histologic? pân? în zilele noastre ?i se refer? la capitolele sus-men?ionate.  Referin?ele bibliografice ?i sursele imaginilor din Capitolul 1 sunt prezentate în capitolele relevante.

 

De?i aceste capitole se refer? în special la citologia colului uterin, accentul principal se pune pe femeia, ale c?rei leziuni precanceroase trebuie s? fie diagnosticate cu precizie ?i înl?turate în siguran?? pentru a preveni anxietatea inutil? sau v?t?marea colului uterin al acesteia, reducând în acela?i timp riscul progresiei în carcinom invaziv