logo efcs bianco

11. Asigurarea calităţii, controlul calităţii și standarde de calitate

This content is also available in: English Português Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Asigurarea calit??ii

Men?inerea unui nivel de calitate dorit al unui serviciu sau produs în special prin acordarea aten?iei la fiecare etap? a procesului de livrare sau producere

(www.oxforddictionaries.com)

 

Pentru a men?ine nivelul dorit de calitate a screeningului cancerului de col uterin, este necesar? aplicarea urm?toarelor sisteme:

Controlul calit??ii: m?suri interne de asigurare a corectitudinii la toate etapele procesului de la înregistrarea datelor pân? la raportul final

Standarde de calitate: m?sur?ri utilizate în practica de laborator care reflect? bunele practici convenite la nivel local, na?ional ?i interna?ional

 

Sisteme de control intern al calit??ii (CCI) sunt aplicate zilnic de laborator la verificarea înregistr?rii datelor, procedurile tehnice ?i la analiza rapid? a screening-ului primar.

Sisteme externe de asigurare a calit??ii (ACE) sunt aplicate de c?tre un organ extern de reglementare, de exemplu în programele de testare a competen?elor, compararea ratelor de raportare ?i a valorilor predictive pozitive între laboratoare ?i la procesul de acreditare.

 

Auditul cazurilor de cancer invaziv de col uterin

Rezultatul final al screeningului cancerului de col uterin este ?inerea sub control al mortalit??ii ?i inciden?ei de cancer invaziv, dar în regiunile locale cifrele sunt mici a?adar, ?i centrele de screening, care monitorizeaz? ratele de cancer tind s? fie neinformative la acest nivel.  Cu toate acestea, informa?ii ad?ug?toare pot fi ob?inute prin revizuirea istoricului complet de screening al femeilor care dezvolt? cancer invaziv, fapt ce identific? zonele în care procedurile de screening pot fi îmbun?t??ite ?i motivele pentru care cancerele nu sunt întotdeauna prevenite prin screening (Wiener ?i al?ii 2007).

Auditul cazurilor de cancer invaziv de col uterin este parte integral? a Programul de Screening al Serviciului Na?ional de Ocrotire a S?n?t??ii (NHSCSP 2006a)

 

Motivele pentru care cancerul invaziv de col uterin se poate dezvolta la popula?ia care a trecut screeningul (uneori exist? mai mult de un singur motiv într-un singur caz)

  • Lipsa screeningului în rândul popula?iei expuse riscului (func?ionarea neadecvat? a sistemelor sau neconcordan?a acestora)
  • Realizarea screeningului la intervale neregulate, mai mari decât este recomandat
  • Citologie precedent? negativ? (fals-negativ sau adev?rat negativ)
  • Lipsa investiga?iilor privind citologia anterioar? cu grad redus (recomand?ri neadecvate, gestionarea conform recomand?rilor sau neconcordan?a lor)
  • Îndreptarea pacien?ilor f?r?, îns?, a preveni cancerul (func?ionarea neadecvat? a sistemelor, leziuni neidentificate în timpul colposcopiei sau neconcordan??)
  • Insuccesul tratamentelor
  • Cancerul invaziv ocult de col uterin (de obicei IA sau IB1) poate fi mai degrab? detectat de screeningul citologic decât prevenit

 

Auditul cazurilor de cancer invaziv de col uterin

  • Identific? domeniile în care procedurile de screening pot fi îmbun?t??ite
  • Explic? motivele pentru care cancerul nu este întotdeauna prevenit prin screening