logo efcs bianco

9d. Managementul clinic pentru femeile cu citologie normală și patologică

This content is also available in: English Italiano Português Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Figurile 9d-1 la 4 din acest capitol sunt preluate din Capitolul 2 din Ghidul European pentru asigurarea calit??ii în screeningul de col uterin: http://screening.iarc.fr/doc/ND7007117ENC_002.pdf).

 

Registru central

În cadrul unui program organizat, un registru central trebuie s? de?in? informa?iile despre pacient (numele, data na?terii, adresa), numele ?i adresa medicului de familie, statutul vaccin?rii, detaliile despre screeningul anterior (teste anterioare ?i rezultate codificate) ?i linkurile spre rezultatele analizei de laborator (citologie ?i histologie), constat?rile ob?inute în urma colposcopiei ?i registrul na?ional de cancer.

 

Informa?ii pentru femei

Bro?uri informa?ionale

 • Bro?urile informa?ionale ar trebui s? fie oferite femeilor înainte de testul citologic sau HPV în care se explic? procedurile pentru testele sau investiga?ia repetat? a rezultatelor anormale
 • Bro?ura trebuie s? mai con?in? ?i datele de contact pentru consiliere personal?
 • Bro?urile informa?ionale în care sunt explicate beneficiile ?i limitele screeningului ar trebuie s? fie oferite femeilor, verbal sau în scris, conform protocoalelor locale sau na?ionale, înainte ca acestea s? treac? testul de citologie sau HPV.

 

Scrisori cu privire la rezultate

 • Femeile ar trebui s? fie informate în scris cu privire la rezultatele citologiei lor în timp util, cu o explica?ie a rezultatelor, termenilor ?i categoriilor de citologie.
 • Pentru informa?ii suplimentare ?i consulta?ie personal? la clinica la care s-au adresat pentru test sau la medicul de familie este necesar? furnizarea datelor de contact.

 

Scrisori de invita?ie

Scrisorile de invita?ie trebuie expediate femeilor în conformitate cu protocoalele na?ionale sau locale pentru intervalul de vârst? ?i intervalele pentru screeningul de rutin? (de exemplu, în Marea Britanie, sunt invitate de la vârsta de 24 de ani – la fiecare 3 ani pân? la vârsta de 49 de ani, ?i la fiecare 5 ani pân? la vârsta de 64 de ani, dar pot fi varia?ii în diferite ??ri).  Sistemul din Danemarca este un exemplu de sistem de chemare-rechemare, în care se ?ine eviden?a femeilor care nu doresc s? participe în program.

 

Figura 9d-1.  Diagrama invita?iilor la screening în Danemarca (Figura 6 preluat? din Ghidul European, Capitolul 2)

 

 

Invita?ii la screening

 • Scrisorile de invita?ie trebuie expediate tuturor femeilor care se includ în categoriile de vârst? recomandate pentru screening la nivel regional ?i na?ional
 • Tuturor femeilor trebuie s? li se ofere informa?ii cu privire la beneficiile ?i limit?rile screeningului
 • Trebuie s? fie disponibile proceduri pentru femeile care renun?? la screening, dac? doresc acest lucru

 

Intervalurile pentru screening ?i grupele de vârst? care au f?cut obiectul screeningului

Intervalurile ?i varia?iile de vârst? sunt diferite în ??rile din Europa ?i din lume: invitarea de la vârsta de 20-25 de ani pân? la vârsta de 64 de ani la intervale de 3-5 ani reprezint? regula general?, conform Figurii 9c-2.

 

Figura 9d-2.  Intervalurile de screening ?i categoriile de vârst? ale femeilor care au fost supuse screeningului în Europa (Tabelul 5 preluat din Ghidul European, capitolul 2)

Rezultatele analizei citologice

Rezultatele analizei citologice trebuie s? includ? un raport narativ, o clasificare translatabil? în sistemul Bethesda (Inadecvat, cu motive; NIMLS; ASC-US, ASC-H, AGC, LSIL, HSIL, cancer) ?i o recomandare a ac?iunilor ulterioare.

 

Teste HPV

Testele HPV trebuie efectuate într-un laborator acreditat ?i trebuie s? fie solicitate de c?tre laboratorul de citologie conform rezultatelor testului citologic ?i a protocoalelor locale pentru triaj ?i testarea vindec?rii

Rezultatele HPV trebuie incluse în buletinul de raportare a rezultatelor examenului citologic

 

Ac?iune recomandat?

Depinde de protocoalele locale ?i na?ionale ce prev?d intervalele de screening, testul HPV etc.

Rechemarea de rutin?          

 • Femeile cu rezultate negative ?i istoricul negativ la screening trebuie chemate din nou dup? 3 – 5 ani, dup? cum prev?d protocoalele regionale ?i na?ionale.

 

Rechemarea timpurie (3, 6 sau 12 luni conform programului regional sau na?ional)

 • Testele cu rezultat nesatisf?c?tor/inadecvat  trebuie repetate la 3 luni, întrucât repetate imediat ar putea s? fie incorecte.
 • În cazul primului rezultat de ASC-US ?i LSIL, examenul citologic se poate repeta dup? 3 sau 6 luni în func?ie de ce prev?d protocoalele regionale sau na?ionale cu privire la îndreptare ?i disponibilitatea triajului prin aplicarea testului HPV
 • Rezultat citologic negativ dup? identificarea anterioar? a ASC-US sau LSIL  care au fost gestionare prin supraveghere citologic?.
 • Tratamentul CIN: durata monitoriz?rii depinde de protocoalele regionale sau na?ionale, precum ?i de disponibilitatea testului HPV pentru determinarea gradului de vindecare.
 • HPV pozitiv ?i citologie negativ? în func?ie de vârst?, istoricul de screening ?i protocoalele regionale ?i locale.

 

Figura 9d-3. În privin?a protocoalelor de monitorizare se decide la nivel regional sau na?ional (Tabelul A3 din Anexa 1 din Ghidul European)

 

 

Recomandarea de a efectua o colposcopie

HSIL, ASC-H, AGC, AIS sau cancer la femeile asimptomatice
LSIL (prima sau a doua manifestare în func?ie de protocoalele regionale sau na?ionale)
ASC-US/ HVP pozitiv
Rezultat citologic negativ/HPV pozitiv (prima sau a doua manifestare în func?ie de cum prev?d protocoalele regionale sau na?ionale, precum ?i de vârsta pacientei)

 

Recomandarea  consulta?iei ginecologului

Simptome care ar putea fi legate de cancerul invaziv (de exemplu, hemoragie post-coital?, hemoragie postmenopauz?) indiferent de rezultatul testului citologic
Citologie atipic? care sugereaz? cancerului de col uterin la femeile simptomatice
Modific?rile citologice care sugereaz? neoplazia non-cervical?

 

Figura 9d-4. Protocoalele pentru oferirea de îndrept?ri vor fi elaborate la nivel regional sau na?ional (Tabelul A4 din Anexa 1 din Ghidul European)

 

Memento pentru femei

Mementourile trebuie trimise din registrul central, laborator sau clinica de colposcopie, în func?ie de protocoalele regionale sau na?ionale, pentru a reaminti femeilor necesitatea testelor sau întâlnirilor repetate, cu scrisori pentru cele care nu s-au prezentat

Detaliile privind mementourile ?i r?spunsurile ar trebui s? fie p?strate în registrul de screening.

 

Varia?ii la nivel regional ?i na?ional

 • Recomand?rile pentru invita?ii, rechemare repetat? ordinar?, repetarea timpurie ?i colposcopia urmeaz? acelea?i principii, îns? cu detalii diferite
 • Detaliile cu privire la intervalurile de screening, categoriile de vârst? care au fost supuse screeningului, testul HPV pentru triaj ?i managementul femeilor cu citologie atipic? respect? protocoalele regionale sau na?ionale 

 

Ghidul European pentru asigurarea calit??ii în screeningul de col uterin, dup? cum este citat în acest capitol, este disponibil online: http://screening.iarc.fr/doc/ND7007117ENC_002.pdf

Ghidul programului NHS pentru screeningul de col uterin este disponibil online: http://www.cancerscreening.nhs.uk/

Societatea American? pentru Colposcopie ?i Patologie de Col Uterin este disponibil la:www.asccp.org/Portals/9/docs/ASCCP%20Management%20Guidelines_August%202014.pdf

 

 

Concluziile capitolului 9d

 1. Scrisorile de invita?ie trebuie s? includ? informa?ii cu privire la beneficiile ?i limit?rile screeningului, precum ?i cu privire la modul de renun?are la screening, pentru femeile care doresc acest lucru.
 2. Intervalele pentru screening ?i categoriile de vârst? supuse screeningului depind de politica regional? ?i na?ional?, dar recomand?rile sunt specificate în Ghidul European.
 3. Rapoartele citologice trebuie s? includ? o recomandare pentru conducere în ceea ce prive?te rechemarea repetat? ordinar?, repetarea timpurie sau îndreptarea la colposcopie.
 4. Protocoalele ?i sistemele trebuie s? fie disponibile pentru a asigura monitorizarea recomand?rilor privind repetarea timpurie sau ?i înregistrarea cazurilor de neprezentare sau alte decizii personale ale pacientelor.
 5. Repetarea dup? tratamentul infec?iilor specifice (TV, Candida) sau a unor forme de inflama?ie (cervicit? atrofic?) poate fi recomandat? dac? modific?rile reactive îngreuneaz? interpretarea citologiei.
 6. Se recomand? îndreptarea la investiga?ii în cazul femeilor simptomatice, indiferent de rezultatul citologiei.