logo efcs bianco

Importanța controlului calității asupra efectului screeningului

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

În urma unei analize mai atente a situa?iei înregistrate în Anglia iese la iveal? înc? un factor suplimentar, care poate fi relevant ?i pentru alte ??ri.  De?i inciden?a, mortalitatea ?i ratele carcinomului in situ erau în cre?tere în rândul femeilor cu vârsta sub 35 de ani, femei de la care au fost luate, la momentul respectiv, 65% din frotiuri Papanicolau (Brindle ?i al?ii 1977), iar rata general? de acoperire prin screening (25-64 ani), în anii ’80, era de aproximativ 12% (Quinn ?i al?ii 1999).

S-a estimat c? rata de cuprindere prin screening în anii ’70 a atins nivelul de 80% în rândul femeilor cu vârsta sub 35 de ani: astfel, inciden?a era în cre?tere în rândul grupelor de vârst? ce treceau cel mai activ testul de screening (Adelstein 1981).

Analizând istoria screeningului de col uterin din Anglia, Albrow ?i al?ii (2012), se poate concluziona c? în perioada anilor ’70 ?i ’80 programul de screening era dezorganizat, iar controlul calit??ii era precar.  În trecut, se mediatizaser? intens câteva „erori de screening”, lucru ce a dus la îmbun?t??irea semnificativ? a controlului calit??ii a noului Program de Screening al Serviciului Na?ional de Ocrotire a S?n?t??i (NHSCSP) lansat în 1988.  

Importan?a controlului calit??ii în supravegherea inciden?ei cancerului de col uterin la momentul cre?terii riscului de îmboln?vire

  • În Anglia, în anii ’80, cea mai mare rat? de acoperire prin screening era înregistrat? în rândul grupelor de vârst? a c?ror rate de îmboln?vire cu cancer ?i CIN3 erau în cre?tere.
  • Publicarea erorilor de screening ?i aten?ia din partea mass-mediei au dus la îmbun?t??irea controlului calit??ii în Marea Britanie ?i SUA

 

Este necesar s? se efectueze controlul calit??ii tuturor aspectelor programului de screening, începând cu prelevarea probelor, procedura de screening ?i raportarea rezultatelor citologice, monitorizarea femeilor cu rezultate citologice atipice, ?i finalizând cu efectuarea colposcopiei, tratamentul anomaliilor de grad înalt ?i monitorizarea post-tratament (Arbyn ?i al?ii 2010).