logo efcs bianco

3. Epidemiologia cancerului de col uterin și etiologia carcinomului de col uterin

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Epidemiologia

Potrivit cifrelor GLOBOCAN 2012 publicate de c?tre Agen?ia Interna?ional? de Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) pentru Organiza?ia Mondial? a S?n?t??ii (OMS 2012), carcinomul de col uterin a fost a treia cea mai r?spândit? form? de cancer la femei la nivel mondial ?i a patra cauz? de mortalitate prin cancer (Figura 3.1). Cea mai mare rat? a morbidit??ii (femei afectate de boal?) ?i a mortalit??ii (femei care mor din cauza bolii) este înregistrat? în ??rile cu situa?ie socio-economic? precar?, ce nu dispun de un serviciu medical structurat ?i nici de un program de screening organizat de col uterin.  Potrivit datelor OMS, circa 70% din toate cazurile sunt înregistrate în ??rile cu venituri mici ?i medii. În 2012 s-au estimat 528.000 de cazuri noi ?i 266.000 de decese prin cancer de col uterin la nivel mondial (potrivit datelor OMS).

Valorile medii reflect? o varia?ie mare a inciden?ei ?i mortalit??ii la nivel mondial ?i în Europa (Figura 3.1 ?i Ferlay ?i al?ii 2013).  

 

Varia?ia inciden?ei ?i mortalit??ii în Europa

  • Rat? de inciden?? standardizat? pe vârst? ?i cu rata standardizat? de mortalitate în ansamblu: 13,4 ?i 4,9, respectiv, la 100.000 de femei
  • Inciden?a cea mai mare este estimat? pentru România (34,9), iar cea mai sc?zut?, pentru Elve?ia (4,2)  

 

Figura 3.1 Inciden?a cancerului ?i mortalitatea cauzat? de acesta la nivel mondial în 2012 [OMS]
Figura 3.2 Inciden?a ?i mortalitatea în Europa (EUCAN)