logo efcs bianco

Depistarea cancerelor oculte în stadiu incipient

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Depistarea cancerelor invazive oculte în rândul femeilor ce nu prezint? simptome poate duce la cre?terea inciden?ei cancerului în stadiile timpurii de screening organizat. 

În urma audit?rii a 382 de cazuri de cancer înregistrate în perioada 1985-1996 în ora?ul Southampton, perioad? în care se introducea screeningul organizat în contextul screeningului oportunistic al c?rui control al calit??ii era precar, s-a depistat o tendin?? de la cancere simptomatice la cancere depistate prin screening cu o cre?tere a inciden?ei generale pe parcursul „stadiului de prevalen??” (Figura 6.7). 

Cancerele depistate prin screening se diagnosticheaz? mai degrab? la etapa I: Andrae ?i al?ii (2008), astfel în 91% din cazurile de cancer depistate prin screening au fost împ?r?ite egal între stadiul IA ?i stadiul IB, spre deosebire de 51% în cazul cancerelor simptomatice (12% IA, 39% IB). 

 

Cancere depistate prin screening

 • Cancerele depistate prin screening pot s? sporeasc? inciden?a cancerului în stadiile timpurii ale screeningului organizat
 • Cancerele depistate prin screening de obicei sunt diagnosticate ca ?i cancere IA sau IB1

 

Figure 6.7. Trend from symptomatic to screen-detected cancer in Southampton (Figure 1 from Herbert et al. 2009)

 

În concluzie, potrivit datelor privind programele de screening organizat raportate cu mai bine de 25 de ani urm?, precum ?i a celor organizate mai recent, la evaluarea eficacit??ii sau, invers, a inciden?ei ?i a mortalit??ii trebuie s? se ia în calcul mai mul?i factori.

M?surarea efectului screeningului organizat la nivel central depinde de

 • Corectitudinea înregistr?rii cancerului
 • Efectul screeningului spontan efectuat pe lâng? screeningul organizat
 • Categoria de vârst? a femeilor ce efectueaz? screeningul ?i intervalurile de screening
 • Respectarea recomand?rilor
 • Riscul de îmboln?vire a diferitor cohorte de vârst?
 • Distinc?ia dintre cancerele depistate prin screening ?i cancerele simptomatice
 • Controlul calit??ii tuturor aspectelor ale programului

 

Concluzii la Capitolul 6

 1. Screeningul organizat poate mic?ora inciden?a ?i mortalitatea prin cancerul de col uterin cu 80%
 2. Modific?rile inciden?ei ?i mortalit??ii prin cancerul de col uterin pot fi mascate de modific?rile în prevalen?a HPV în rândul popula?iei
 3. Estimarea efectului screeningului depinde de corectitudinea înregistr?rii cancerului
 4. Eficacitatea aparent? a screeningului organizat poate fi afectat? de screeningul spontan efectuat în rândul aceleia?i categorii de femei
 5. Eficacitatea screeningului depinde de respectarea recomand?rilor
 6. Eficacitatea screeningului depinde de categoria de vârst? a femeilor ce efectueaz? screeningul ?i de intervalurile de screening
 7. Controlul calit??ii tuturor aspectelor programului este esen?ial pentru un screening reu?it
 8. Etapele timpurii ale screeningului eficient pot cre?te inciden?a prin depistarea timpurie a cancerelor invazive oculte în rândul femeilor ce nu prezint? simptome