logo efcs bianco

QA și QC ale procesului complet de screening cervical

This content is also available in: English Português Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Protocoalele pentru asigurarea calit??ii (AC) ?i pentru controlul calit??ii (CC)

 • Un test  patologic, care monitorizeaz? integral popula?ia s?n?toas?, pentru a identifica câteva persoane bolnave trebuie s? dispun? de protocoale QA ?i QC clar definite pentru a deveni un test de screening acceptabil ?i viabil.
 • Acelea?i protocoale sunt necesare în cazul citologiei în calitate de test de triaj împreun? cu testarea HPV primar?. 

 

Evitarea rezultatelor fals negative ?i a rezultatelor fals pozitive

 • Chiar dac? evitarea testelor fals pozitive este cea mai evident? preocupare, evitarea investiga?iilor ?i tratamentului inutil este la fel de important?.  [Link c?tre Capitolul 6 – Principiile screeningului ?i ale exactit??ii m?sur?rii ?i Capitolul 10 – Capcanele diagnosticului citologic] 
 • Deficien?ele în controlul calit??ii citologiei au fost identificate într-un capitol anterior drept factori ce limiteaz? eficien?a screeningului, ceea ce subliniaz? importan?a acestui capitol. [Linkul c?tre Capitolul 5 – Efectul scrineengului asupra inciden?ei ?i asupra mortalit??ii]

 

Prelevarea, preg?tirea ?i procesarea probelor celulare

 • Pe lâng? exactitatea screeningului ?i raportarea probelor citologice, recoltarea probelor cervicale trebuie s? fie efectuat? cu grij?, iar frotiul trebuie s? fie preg?tit ?i procesat corect. 
 • Dac? unul din aceste procese e?ueaz?, integritatea acestui test este pierdut?.[Linkul c?tre Capitolul 8 – Prelevarea ?i procesarea probelor celulare]

 

Teste suplimentare în procesul de screening

 • Testele HPV, colposcopia ?i histopatologia trebuie s? fie realizate în conformitate cu standardele acceptabile în departamentele acreditate (Cubie & Cuschieri 2013; Jordan ?i al?ii. 2008; 2009). 
 • CC ?i AC acestor proceduri este dincolo de domeniul de aplicare al acestui modul, dar exactitatea ?i restric?iile acestor proceduri trebuie s? fie luate în considerare atunci când citologia este analizat? din perspectiva activit??ii într-o echip? multidisciplinar?. [Linkul c?tre Capitolul 12. Citologia în mediu multidisciplinar]

 

Monitorizarea rezultatelor citologice

 • Monitorizarea urm?ririi testelor citologice ?i a rezultatelor testelor în ceea ce prive?te rezultatele testelor repetate, colposcopiei ?i histopatologiei sunt incluse în activitatea unui laborator citologic.
 • Este necesar? punerea în aplicare a unor mecanisme de înregistrare a rezultatelor ?i asigurarea faptului c? au fost întreprinse ac?iuni adecvate privind rezultatele anormale ale citologiei.

 

 • Asigurarea calit??ii ?ine de responsabilitatea tuturor persoanelor ce activeaz? în cadrul laboratorului.
 • În?elegerea verigilor procesului supuse riscului crescut  de erori apermite evitarea acestora.

 

Principiile prezentate în acest capitol sunt în conformitate cu Ghidurile Europene pentru asigurarea calit??ii: recomand?ri pentru laboratoarele citologice (Wiener ?i al?ii 2007).

 Textul complet al Ghidurilor, edi?ia a doua (Arbyn ?i al?ii 2008) este disponibil online pe http://screening.iarc.fr/doc/ND7007117ENC_002.pdf

 

 

 • Acest capitol se refer? la asigurarea calit??ii ?i la controlul calit??ii în laborator la realizarea screeningului cancerului de col uterin cu sau f?r? testarea HPV.
 • Toate etapele procesului de screening afecteaz? calitatea acestuia: prelevarea probelor, citologia, testele HPV, colposcopia, histopatologia, tratamentul, urm?rirea ?i monitorizarea rezultatelor ?i consecin?elor
 • Principiile prezentate în acest capitol sunt în conformitate cu  Ghidurile europene pentru asigurarea calit??ii: recomand?ri pentru laboratoarele citologice
 • Toate persoanele din laborator  sunt responsabile de asigurarea calit??ii ?i de în?elegerea verigilor procesului cu risc de erori, pentru a le evita.

 

Desf??urarea unui screening citologic echitabil depinde de trei procese fiecare dintre acestea fiind poten?ial supus? unor erori ?i necesit? instruire, asigurare a calit??ii ?i controlul calit??ii:

 • Prelevarea, preg?tirea ?i fixarea probelor celulare
 • Procesarea probelor în laborator
 • Raportarea rezultatelor examenului citologic