logo efcs bianco

9b. Citologia normală și modificările reactive benigne

This content is also available in: English Italiano Português Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Con?inutul de celule benigne în preparatele citologice

Un frotiu de col uterin sau preparatele destinate citologiei în mediu lichid (LBC) care au fost prelevate corect cu ajutorul spatulei, periu?ei cervicale triunghiulare sau periu?ei endocervicale vor con?ine diferite celule epiteliale din epiteliul scuamos nekeratinizat, din zona de transformare ?i din canalul endocervical dup? cum este descris în sec?iunea privind anatomia, histologia ?i func?ia colului uterin.

Un frotiu benign din colul uterin sau lamela LBC va con?ine:

 

Celule epiteliale scuamoase din ectocervix

 • Celule scuamoase superficiale
 • Celule scuamoase intermediare
 • Celule scuamoase parabazale
 • Celule naviculare

 

Epiteliu columnar de pe canalul endocervical

 • Celule endocervicale

 

Celule scuamoase metaplastice din zona de transformare

Flora vaginal? comensual?

 • Lactobacili, Gardnerella vaginalis, Leptothrix vaginalis

 

Mucus de col uterin

 

Un frotiu benign de col uterin sau lamela LBC poate con?ine

Celule endometriale exfoliate (în func?ie de etapa ciclului menstrual)

 • Celule epiteliale
 • Celule stromale superficiale
 • Celule stromale adânci

Histiocite, leucocite ?i eritrocite

Contaminan?i

 • de ex. spermatozoizi, granule de talc

 

Patern  citologic de baz?

Tipul de celule epiteliale observate în frotiul de col uterin este determinat de:

 • Gradul de maturare a epiteliului cervical
 • Amplasarea jonc?iunii scuamocolumnare
 • Prezen?a modific?rii metaplastice în zona de transformare
 • Etapa ciclului menstrual la momentul prelev?rii frotiului
 • Efectul hormonilor în timpul sarcinii, contraceptivelor per-orale sau a terapiei hormonale de substituire

Celule scuamoase superficiale

Celule mari poligonale cu dimensiunea între 40-60 microni cu nuclee picnotice centrate ?i citoplasm? eozinofilic?/cianofilic? tralnslucent? abundent? care poate con?ine granule de keratin?. În frotiurile de col uterin sau în cazul lamelelor LBC, celulele scuamoase superficiale prezint? în general celule unice discrete.

Celule scuamoase intermediare

Cu dimensiuni similare cu cele ale celulelor scuamoase, nucleele vesiculare centrate ale celulelor intermediare sunt u?or mai mari ?i sunt caracterizate de un patern fin de cromatin? ?i de citoplasm? cianofilic?/eosinofilic? transparent? abundent?. Celulele scuamoase intermediare se pot prezenta separat sau în grupuri de celule.

Celulele naviculare, un tip de celule intermediare, sunt de obicei prezente în timpul sarcinii sau în perioada post-partum. Celulele au form? de „barc?” cu marginea citoplasmatic? cianofilic?/eozinofilic? exterioar? îngro?at? ?i nuclee eccentrice.  Colora?ia citoplasmatic? cafeniu-g?lbuie cu accentuare central? indic? asupra producerii de glicogen. 

 • Celulele naviculare pot fi v?zute atunci când nivelul de progesteron este ridicat; anume atunci celulele scuamoase superficiale se exfoliaz? mai u?or. Astfel celulele naviculare pot fi v?zute doar în timpul utiliz?rii contraceptivelor bazate doar pe progesteron.
 • Celulele intermediare sunt supuse de obicei citolizei.  Acesta este un proces fiziologic firesc care are loc în prezen?a lactobacililor fiind observat în ultima vreme pe durata menstrua?iei sau împreun? cu contraceptive bazate doar pe progesteron.  Acest proces rezult? în nuclee „goale” în frotiul de pe lamela LBC.

 

 1. Scanned slides
 2. Scanned slides
 3. Scanned slides
 4. Scanned slides
 5. Scanned slides
 6. Scanned slides

 

Figura9b-1 Citologia celulelor scuamoase normale
Figura 9b-2.  Test Papanicolau citoloizat dar normal. De men?ionat absen?a celulelor scuamoase intacte ?i prezen?a nucleelor „goale” ?i a lactobacililor

 

Celule scuamoase parabazale

Celulele scuamoase parabazale sunt mici si ovale pân? la celule scuamoase imature rotunde. Celulele au un nucleu vesicular central cu citoplasm? cianofilic?, dens?, fin? ?i chiar cromatic?. Celulele pot fi v?zute atât separat, cât ?i în grupuri.

 

Figure 9b-3. Parabasal cells in a normal Pap smear

 

Celule scuamoase anucleate

Celulele scuamoase anucleate sunt celule scuamoase f?r? nucleu. Ele sunt în mod normal exfoliate de pe colul uterin sau vagin, dar sunt localizate în al treilea segment din partea inferioar? a vaginului ?i a vulvei, prezen?a lor îndicând asupra urm?toarelor:

 • Paracheratoza ?i hipercheratoza (leucoplazie) ectocervixului.
 • Contaminarea frotiului de col uterin prin recoltarea acestuia de pe vulv? sau de pe al treilea segment din partea inferioar? a vaginului.
 • Reac?ie inflamatorie.
 • Membrane fetale perforate, adic? solzi fetali anuclea?i.
 • Proba reprezint? un frotiu prevalat din vulv?.

 

Celulele endocervicale

Celulele endocervicale sunt celule epiteliale ale endocervixului. Acestea pot fi aranjate separat, în linii sub form? de „gard de ??ru?i” sau care în placarde. Ocazional, efectul fagului de miere” poate fi observat în cazul placardelor de celule endocervicale ce con?in mucus din abunden??. Nucleul este situat la baz? cu cromatin? fin? ?i granulat? distribuit? uniform. Multinuclearea ?i dimensiunile m?rite ale nucleului indic? de obicei prezen?a unei infec?ii, inclusiv virusul papiloma uman (HPV) ?i a unei sarcini. Celulele sunt aranjate în colane ?i sunt simetrice de a lungul planului longitudinal. Citoplasma este descris? ca fiind delicat? ?i este adesea vacuolat? ?i poate con?ine o urm? citoplasmatic?, r?m??i?a ata??rii membranei bazale.

 

Metaplazia

Metaplazie timpurie

Celulele metaplastice timpurii sunt formate prin proliferarea celulelor de rezerv?/bazale. Celulele metaplastice timpurii nu sunt exfoliate, deci dac? sunt prezente în frotiul de col uterin, atunci sunt prelevate direct. Din cauza prelev?rii directe, celulele metaplastice timpurii vor ap?rea ca fragmente de ?esut. Celulele sunt mici ?i au un raport N:C înalt, cromatina acestora fiind fin? ?i distribuit? uniform; membrana nuclear? a celulelor este sub?ire ?i bine definit? ?i poate fi ata?at? celulelor endocervicale adiacente.

Metaplazia scuamoas? imatur?

Celulele metaplastice imature pot ap?rea în frotiurile de col uterin ca celule separate sau aranjate în file (prezentarea separat? adesea observat? în LBC din cauza agit?rii mecanice). Celulele metaplastice imature au tendin?a de a men?ine o form? care aminte?te u?or de o coloan? (care se transform? din celule glandulare în scuamoase), au raportul nucleo – citoplasmatic înalt (N:C) cu cromatin? cu granula?ie mare ?i nucleoli eozinofolici proeminen?i. Figuri mitotice pot fi observate rareori.

Metaplazia scuamoas? matur?

Celulele metaplastice mature sunt de forme ovale ?i poligonale (transformate din celule de tip „scuamoase”); cu margini citoplasmatice ascu?ite cu citoplasm? cianofilic? dens?. Leg?turile intercelulare pot fi vizualizate ca „degete” citoplasmatice sau proiec?ii. Atunci când sunt analizate în mod separat sau în folii, celulele metaplastice mature pot fi greu de distins de celulele parabazale.

 

Prelevarea probelor din zona de transformare

Dac? prelevarea din zona de transformare (ZT) este efectuat? corect, în frotiul de col uterin vor fi celule endocervicale sau celule metaplastice scuamoase. Specialistul în screening va trebui s? ia în considerare vârsta ?i statutul hormonal a pacientei examinate deoarece pozi?ia jonc?iunii scuamocolumnare (SCJ) variaz? pe parcursul vie?ii reproductive a femeii.

În mod normal frotiul din colul uterin va con?ine între 1 ?i 10 grupuri de celule endocervicale (un grup reprezint? un cluster de 10 celule), iar un grup este de obicei suficient pentru a indica c? proba a fost prelevat? din zona de transformare.

Dup? menopauz?, SCJ se adânce?te în canalul endocervical ?i nu mai poate fi accesat? de perie, periu?a cervical? triunghiular? sau periu?a endocervical?, iar frotiurile prelevate dup? menopauz? con?in foarte rar celule endocervicale. Frotiurile prelevate în prezen?a ectropionului con?in celule endocervicale benigne din abunden??. Celulele metaplastice imature se g?sesc la femeile tinere aflate la vârsta reproductiv? sau la femeile care au urmat tratament al colului uterin, îns? sunt rare în frotiurile prelevate de la femeile mai în vârst?.

 

Figura 9b-4 (a-d). Prelevarea probei din zona de transformare

(a) Celule endocervicale normale
(b) Prezentarea în form? de fagure a celulelor endocervicale normale
(c) Celule metaplastice imature
(d) Celule metaplastice imature

 

Celulele endometriale

Teoretic, celulele endometriale ar trebui s? apar? pe parcursul zilelor 0-12 a ciclului menstrual, dar în func?ie de unele modific?ri fiziologice ?i patologice precum hemoragii uterine disfunc?ionale, polipul endometrial, hiperplazia endometrial?, dispozitivul intrauterin contraceptiv (IUCD) sau carcinomul endometrial bine diferen?iat, acestea pot fi v?zute oricând. 

Celulele epiteliale pot fi exfoliate separat sau în clustere tridimensionale adesea numite „forma?iuni cu aspect de dude”. Celulele endometriale au un raport N:C  înalt cu citoplasm? cianofilic? delicat? (uneori dificil de vizualizat).  Nucleii con?in cromatin? cu granula?ie mare, distribuit? uniform ?i un singur nucleol mic.

Dac? aspectul tridimensional tipic nu este observat, aceste celule pot fi confundate cu grupurile de celule hipercromatice în cazul leziunilor intraepiteliale scumaoase de grad înalt în special cu CIN3. [Link la Capitolul 10 – Erori în realizarea citologiei]

Deoarece prezen?a celulelor endometriale poate fi un indicator de patologie la o femeie aflat? în perioada de postmenopauz?, prezen?a lor ar trebui s? fie discutat?, iar persoanele care prelev? frotiul trebuie s? fie sf?tui?i s? realizeze investiga?ii ulterioare.

 

Figura 9b-5 (a-c)

 

(a) Aspectul clasic de „p?l?rie” a celulelor endometriale amplasate în jurul stromei
(b) Examinarea la rezolu?ie mic? (x10) a celulelor endometriale normale
(c) Examinarea la rezolu?ie mare (x40) al aceluia?i tip de celule. Observa?i raportul N/C înalt, tridimensionalitatea, cromatina cu granula?ie mare, dar distribuit? uniform ?i o membran? nuclear? bine definit?

 

 

Frotiul prelevat în postmenopauz?

Menopauza este asociat? cu diminuarea activit??ii esterogenice care se reflect? în proba de frotiu din colul uterin deoarece epiteliul stratificat matur este înlocuit de epiteliul atrofic imatur. Frotiurile con?in de obicei celule parabazale, fie sub form? de celule rotunde discrete, fie sub form? de placarde de celule. Nucleele „goale” (nuclee înconjurate de citoplasm?) pot la fel fi prezente. Modific?rile inflamatorii ?i/sau provocate de infec?ii sunt întâlnite frecvent. Num?rul celulelor endocervicale în frotiul prelevat în perioada pestmenopauz? este mai mic din cauza inversiei zonei de transformare. Inversia provoac? deplasarea zonei endocervicale mai adânc în canalul endocervical unde prelevarea probei cu ajutorul spatulei/periu?ei endocervical? poate deveni imposibil?.

La frotiurile atrofice, în cazul c?rora exist? dubii privind diagnosticarea, poate fi util? administrarea unui curs de terapie scurt cu estrogen. Prelvarea frotiului poate fi repetat? peste 90 de zile, atunci când poate fi observat un model proliferativ sc?zut.

Figura 9b-6a a-d. Model celular atrofic tipic 

 

(a) Examinarea la rezolu?ie mic? (x10)
(b) Vizualizare la rezolu?ie mare (x40)
(c) Placarde de celule atrofice cu un patern uniform ?i lipsa inflama?iei
d) Patern  atrofic cu inflama?ie u?oar?: observa?i infiltrarea polimorf?, nuclee m?rite, hipercromazia dens? dar raportul NC relativ mic în cazul celulelor imature: a se vedea cervicita atrofic? în Figura 9b-14 (a ?i b).