logo efcs bianco

Utilizarea testului HPV la triajul citologiei de col uterin

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Utilizarea testului HPV împreun? cu citologia

 • Triajul ASC-US ?i/sau citologia LSIL
 • Testul pentru determinarea gradului de vindecare dup? tratamentul neoplaziei cervicale intraepiteliale de grad înalt
 • Solu?ionarea incertitudinilor
 • Testarea sau co-testarea HPV primar?

 

Principiile tuturor acestor metode fa?? de citologie sunt similare:

 1. HPV este mult mai sensibil decât citologia pentru CIN2+
 2. Detectarea precoce a CIN2 nu este un scop în sine, deoarece aproape jum?tate din leziunile CIN2 s-ar rezolva în mod natural f?r? tratament
 3. Detectarea CIN2 + depinde de sensibilitatea colposcopiei
 4. Specificitatea HPV este considerabil mai mic? decât citologia
 5. Majoritatea leziunilor HPV pozitive reprezint? infec?ii tranzitorii
 6. Leziunile HPV pozitive persistente sunt expuse riscului de progresie
 7. HPV nu este sensibil la CIN2+, CIN3+ sau cancer în propor?ie de 100%

 

Triajul HPV al ASC-US ?i/sau citologia LSIL

Monitorizarea femeilor cu citologie ASC-SUA sau LSIL se poate face prin citologie repetat?, testarea HPV sau colposcopie.

Studiu privind triajul ASC-US – LSIL (ALTS)

Studiul randomizat privind triajul ASC-US – LSIL (ALTS) a demonstrat c? triajul pentru HPV cu grad ridicat de risc (hrHPV), utilizând hibridul Capture 2 (HC2), a fost mult mai sensibil decât citologia repetat? în detectarea CIN2+ (ALTS 2003a), îns? nu a mai fost sensibil în detectarea CIN3. Rezultatele au ar?tat ca aproximativ 40% din leziunile CIN2 au regresat (Castle et al. 2009).

Triajul HPV nu a fost recomandat pentru LSIL, majoritatea c?rora a fost hrHPV+

HC2 comparativ cu APTIMA

O meta-analiz? a testului APTIMA HPV, care testeaz? ARN ?i nu ADN, a ar?tat o sensibilitate similar? pentru CIN2+ ?i CIN3 +, comparativ cu testul HC2 pentru ASC-US ?i LSIL: toate valorile au fost peste 90% (Arbyn et al. 2013). Specificitatea a variat între 27,8% ?i 56,4% în cele dou? bra?e ale meta-analizei APTIMA comparativ cu HC2 (Arbyn et al. 2013) ?i a fost mai mare pentru APTIMA. 

 

 • În studiul ALTS au fost g?site mai multe leziuni CIN2 cu HC2 decât la supravegherea citologic?, dar nu au mai fost CIN3+
 • Rezultatele au sugerat ca aproximativ 40% din leziunile CIN2 au regresat
 • Specificitatea test?rii HPV este rareori mai mare de 50%, dar variaz? în func?ie de metodologie

 

Studiul pilot cu privire la unit??ile britanice de supraveghere

Studiul pilot cu privire la unit??ile britanice de supraveghere a triajului HPV a discariozei „la limit?” ?i u?oare (echivalentul ASC ?i LSIL) a demonstrat varia?ii mari în ratele HPV pozitive, în special în probele „la limit?” (39% — 73%), între laboratoare (Kelly et al. 2011). 

Principalul avantaj const? în reîntoarcerea femeilor cu rezultat HPV negativ ?i, în func?ie de protocoalele locale, a femeilor cu rezultat HPV pozitiv f?r? CIN la colposcopie la screeningul de rutin?.

Valoarea predictiv? pozitiv? a pozitivit??ii HPV pentru CIN2+ a variat între 12% ?i 23% pentru CIN2+ ?i 4% ?i 12% pentru CIN3+, reflectând rate ridicate de fals pozitiv pentru HPV (Moss et al. 2004).

 

Rezumatul traiajului HPV pentru ASC-US/LSIL

 • Permite ca aproximativ jum?tate dintre femeile cu ASC-US s? se întoarc? la screeningul de rutin? datorit? negativit??ii HPV
 • Detecteaz? mai multe leziuni CIN2+ decât supravegherea citologic?
 • Detecteaz? mai multe leziuni CIN3+ în meta-analize, dar nu în toate centrele (în func?ie de sensibilitatea citologiei)

Provoc?ri

 • Tebuie evitat? tenta?ia de suprasolicitare a ASC-SUA
 • Este necesar? monitorizarea femeilor cu rezultatul HPV pozitiv f?r? CIN2
 • Având în vedere regresia frecvent? a CIN2, tratamentul imediat poate s? nu fie obligatoriu la femeile tinere ?i necesit? analize histologice ?i citologice 

 

Testul pentru determinarea gradului de vindecare dup? tratamentul neoplaziei cervicale intraepiteliale

Riscul de recidiv? a neoplaziei cervicale intraepiteliale sau a cancerului dup? tratament

 • Pân? la 20 de ani dup? tratarea CIN3, femeile prezint un risc ridicat de cancer (Strander et al. 2007).
 • A fost raportat? o cre?tere de 4 ori a riscului de cancer dup? tratamentul neoplaziei cervicale intraepiteliale de orice grad ?i trei teste de citologie negative (Rebolj et al. 2012). 
 • Dintre cele 15 studii cu o perioad? de urm?rire de 2 ani, în 15 studii (Flannelly et al., 2001), a fost înregistrat riscul de recidiv? a CIN între 4% ?i 18% (media 8%).

Aceste studii indic? necesitatea unui test pentru determinarea gradului de vindecare mai sensibil decât citologia pentru a reduce necesitatea monitoriz?rii pe termen lung a tuturor femeilor dup? tratament. 

 

Testul HPV pentru determinarea gradului de vindecare trebuie s? fie extrem de sensibil, deoarece are drept scop detectarea procentului mic de recidive dup? tratament la femeile cu risc crescut de cancer 

 

Protocoale pentru testul de determinare a gradului de vindecare

Protocoalele pentru testul de determinare a gradului de vindecare dup? tratamentul neoplaziei cervicale intraepiteliale recomand? de obicei colposcopia dac? citologia este anormal? (ASC-US+) sau negativ? ?i HPV+. Protocolul privind NHSCSP pentru Anglia poate fi accesat la adresa 

http://www.cancerscreening.nhs.uk/cervical/hpv-triage-test-flowchart-201407.pdf 

Meta-analiza a demonstrat testarea HPV ca fiind mai sensibil? (93% fa?? de 72%) ?i nu mai pu?in specific? (81% fa?? de 84%) decât citologia în aceast? situa?ie (Arbyn et al. 2012). Cu toate acestea, citologia este recomandat? împreun? cu testarea HPV a probei negative (Zielinski et al. 2004).

Rezultatele testului de determinare a gradului de vindecare în Regatul Unit

Rezultatul poate depinde de care dintre testele HPV aprobate este utilizat, deoarece ratele de pozitivitate ale acestora variaz?. Pozitivitatea HPV la 6 luni a variat între 17% ?i 27% într-un studiu multicentric sco?ian (Cubie & Cuschieri 2013).   În unul dintre proiectele britanice privind unit??ile de supraveghere, pozitivitatea HPV în probele citologice negative a constituit 14% cu utilizarea HC2 ?i 28% cu Cobas 4800 (Innamaa et al. 2014).

Rezultatele testului de determinare a gradului de vindecare în unit??ile NHSCSP de supraveghere indic? niveluri relativ mici de detectare a CIN2+ la colposcopie în cazul femeilor cu HPV pozitiv/ citologie negativ?: Moss et al. (2011), a raportat 2,7% din CIN2+ la 12,1% din cei 3203 care au avut rezultate HPV pozitive / citologice negative comparativ cu 13,3% în 6,2% cu citologie anormal? (Tabelul 7-1). 

 

Tabelul 7-1. Rezultatul proiectului unit??ilor britanice de supraveghere al testului de determinare a gradului de vindecare (Tabelul 4.6.1 de la Moss et al. 2011)

 

Rezultatele testului de determinare a gradului de vindecare în Olanda

A existat doar un singur studiu cu durata de 10 ani (Kocken et al. 2011): rezultatele acestui studiu olandez, realizat în trei centre asupra a 435 de femei au ar?tat un nivel mai înalt de detectare pe termen lung a CIN3+ la 20% dintre femeile care au avut rezultate pozitive HPV+ la 6 luni comparativ cu 23% cu ASC-US+; ambele grupuri au avut mai multe CIN3+ decât femeile care au avut rezultate negative ale testului. 

 • Test?ri suplimentare au fost efectuate peste 12 ?i 24 de luni.
 • Rata general? de recidiv? a CIN2+ a fost 18%, din care jum?tate (9%) a fost pentru CIN3+ (inclusiv dou? carcinoame cu celule scuamoase).
 • Aproximativ jum?tate din recidive au ap?rut în primii 5 ani dup? tratament, incluzând toate cazurile de CIN3+. 

Riscul de CIN3+ timp de 10 ani în func?ie de rezultatele la 6 luni (Kocken et al.):

29%     din femeile cu HPV pozitiv (adic? 6%)

13%     din femeile cu ASC-US+ citologie (adic? 3%)

22,5% din femeile cu una din ele sau ambele pozitive (adic? 7%)

2,1%     din femeile cu HPV negativ (adic? 2%)

2,8%     din femeile cu citologie negativ? (adic? 2%)

1,4%     din femeile cu ambele negative (adic? 1%)

 • Riscul de recidiv? a leziunilor CIN2+ dup? co-testarea negativ? la 24 de luni sau trei teste de citologie negative a fost similar riscului de CIN2+ în rândul popula?iei generale. 
 • În urma acestui studiu, autorii au recomandat co-testarea la 6 ?i 24 de luni – sau trei teste de citologie la 6, 12 ?i 24 de luni, în cazul în care testarea HPV nu este disponibil?.  

 

Avantajele testului HPV pentru determinarea gradului de vindecare

 • Cea mai mare rat? de detectare a CIN2+ ?i CIN3+ recurente comparativ doar cu citologia
 • Revenirea mai devreme la screeningul de rutin? dup? tratarea CIN2+

Provoc?rile testului HPV pentru determinarea gradului de vindecare

 • Detectarea de 5 ani a CIN3+ dup? pozitivitatea HPV la 6 luni este mai mare decât cea sugerat? de ratele sc?zute de detectare la colposcopia ini?ial?
 • Monitorizarea ulterioar? a femeilor HPV+ în aceast? situa?ie este important? deoarece femeile tratate anterior de CIN2+ prezint? un risc mai ridicat de cancer, precum ?i de recidiv?
 • Specificitatea de 81-84% (citologie ?i teste HPV) este relativ sc?zut? având în vedere raritatea unui rezultat pozitiv. (Specificitatea este de peste 90% f?r? monitorizare.)
 • Eficacitatea testului de determinare a gradului de vindecare depinde de senzitivitatea colposcopiei
 • Diagnosticarea citologic? corect? a HSIL (VPP înalt) r?mâne important? 

 

Testele HPV pentru înl?turarea incertitudinii

Testele HPV sunt uneori efectuate pentru a înl?tura incertitudinea la cererea ginecologului la colposcopie. 

Un studiu efectuat în Manchester (Bowring et al. 2013) a înregistrat urm?toarele grupe:

 1. CIN1 persistent (n=422)
 2. Recuren?? sc?zut? dup? tratamentul neoplaziei cervicale intraepiteliale de grad înalt (n=260)
 3. Citologia vaginal? de grad sc?zut dup? histerectomie (n=20)
 4. Femei cu col uterin greu de accesat (n=44)
 5. Neconcordan?? între citologia ?i colposcopia de grad înalt (n=9)

Aproximativ jum?tate din primul grup au fost HPV+ ?i o treime din cel de-al doilea grup.  În general în cadrul studiului, valorile CIN2+ au fost de 0,7% în cazul femeilor cu HPV negativ, comparativ cu 8% la femeile cu HPV+.

 

Testarea HPV pentru înl?turarea incertitudinii (de ex. CIN1 persistent)

 • Rezultatele testului HPV au fost pozitive de la o treime ?i pân? la jum?tate de femei
 • Ratele CIN2+ au fost mai înalte la femeile cu HPV+ (8% fa?? de 0,7%)
 • Testarea HPV în acest cadru eviden?iaz? problema trat?rii femeilor HPV pozitive care nu au CIN2+