logo efcs bianco

Rezultat potențial fals negativ

This content is also available in: English Italiano Português Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Cel mai bine recunoscute sunt tipurile de HSIL, care nu pot r?mâne neobservate dac? citologii le cunosc.  

Celule mici cu discarioz?

 • În esen??, acesta este un „carcinom in situ” tipic (CIN3), dar dimensiunile celulelor pot p?rea mici ?i pu?in mai mari decât ale neutrofilelor.  
 • Acordând aten?ie paternului cromatinei nucleare putem asigura recunoa?terea acestui tip de HSIL chiar ?i în prezen?a unui num?r foarte mic de celule atipice, precum este celula în figura de mai jos (Figura 10.1 (b)), fiind unica de pe lam?. Nu a fost un rezultat fals negativ, fiind corect identificat în screening de c?tre un specialist foarte sârguincios.

 

Figura 10.1 (a) Celule mici HSIL

(b) Celul? atipic? izolat?

 

Discarioza cu aspect pal

De?i HSIL se caracterizeaz?, de regul?, prin hipercromazie, nucleul poate avea un aspect pal, complicând astfel distingerea acestuia de metaplazia scuamoas? imatur? – sau de celulele endocervicale, atunci când acestea sunt de dimensiuni mari.

Colora?ia pal? poate fi o caracteristic? a colora?iei regresive Papanicolaou 

 

Figura 10.2 (a) Discarioza cu celule pale (moderate). Aceasta a fost corect raportat? ca discarioz? moderat? ?i confirmat? ca CIN2, dar ar fi justificat un raport ASC-H dac? acestea ar fi reprezentat celulele atipice sau unicele prezente.  Anomaliile în cromatina nuclear? ?i membrana nuclear? sunt doar u?or atipice în acest caz ?i aproximativ 50% pentru rata N/C în majoritatea celulelor.
(b) Celule pale mari HSIL (CIN3).  Aceast? manifestare poate fi dificil de interpretat deoarece citoplasma friabil? este în mare parte pierdut?, ceea ce face imposibil? evaluarea raportului N/C.  Natura celulelor poate fi determinat? din cromatina atipic?, aranjarea neuniform? a celulelor, dimensiunea variabil? a celulei ?i densitatea color?rii nucleare.  Aceast? manifestare este v?zut? mai frecvent în CIN3 decât în CIN2.

 

În cadrul Conferin?ei de terminologie BSCC, aproximativ o treime din responden?i au recunoscut Figura 10.2 (b) drept discarioz? acut?; o treime – cervicit? folicular? ?i o treime – „alt? modificare reactiv?”, 4% – neoplazie glandular?.

Celulele mici ?i pale HSIL drept capcane în citologia cervical? sunt descrise ?i ilustrate în detalii de c?tre Smith & Turnbull (1997).

 

Grupuri de celule hipercromatice aglomerate

Microbiopsiile sau grupurile de celule hipercromatice aglomerate HSIL sau chiar canceroase pot fi trecute cu vederea la screening-ul primar sau interpretate gre?it la revizuire. Aceste celule pot imita celulele endometriale, stratul de celule din segmentul uterin inferior sau grupurile de celule endocervice care prezint? modific?ri reactive..

Figura 10.3 (a) Un exemplu pentru ceea ce a fost descris drept „discarioza blând?” ?i este reprodus din Figura 10 în Denton et al. 2008. Elementele-cheie care ajut? la recunoa?terea acesteia este aranjarea neuniform? a celulelor în grup ?i rata N/C înalt? a celulelor care în caz contrar se aseam?n? într-o oarecare m?sur? cu celulele endocervicale.
Figura 10.3 (b) HSIL în acest caz de la Conferin?a de terminologie BSCC poate fi recunoscut? numai din celulele separate de la marginea grupului de celule.
Figura 10.3 (c) Acest grup de celule arat? superficial ca un grup de celule endometriale benigne, fiind deja reprezentat în capitolul 9c drept exemplu al unui grup de celule hipercromatice aglomerate care ar fi putut justifica un raport ASC-H.

 

Dac? celulele nu sunt recunoscute drept HSIL, rezultatele fals negative din aceste grupuri de celule sau în alt? parte pe lam? pot fi evitate în oricare sau toate aceste cazuri, raportându-le drept ASC-H mai degrab? decât normale sau reactive

 

 „Frotiuri inflamatorii”

Interpretarea eronat? a HSIL sau chiar a cancerului drept inflama?ie nespecific? a fost un pericol de diagnostic gre?it în trecut. Aceast? capcan? ar putea fi evitat? dac? s-ar acorda aten?ie la detalii, analizând lama la rezolu?ie mare. 

 

Figura 10.4 HSIL + cu inflama?ie sever?

 

Modific?rile citologice prezint? riscul de a fi raportate drept fals negative pe lamele conven?ionale ?i LBC

 • Recoltarea conven?ional? a frotiurilor a demonstrat riscul de a fi raportat? drept fals negativ?, în cazul în care celulele sunt mici, pale sau pu?ine la num?r (Mitchell & Medley 1995; Demay 1996)
 • „Microbiopsiile“ pot fi trecute cu vederea la screening-ul primar (Robertson & Woodend 1993; Demay 2000).  Constat?ri similare au fost raportate ?i pentru citologia în mediu lichid cu utilizarea ThinPrep (Leung et al. 2008).
 • Celulele ?i microbiopsiile atipice împr??tiate /grupurile de celule aglomerate hipercromatice s-au dovedit a fi cele mai frecvente motive pentru citologia fals negativ? ?i poten?ial fals negativ?, la utilizarea SurePath (Gupta et al. 2013).

 

Cele mai r?spândite cauze ale citologiei fals negative

 • Celule discariotice mici, împr??tiate sau pale
 • Grupuri de celule hipercromatice aglomerate
 • Discarioz? confundat? cu o inflama?ie sau mascat? de aceasta 

 

Modalit??i de evitare a rezultatelor fals negative

 • Examinare prudent? a lamei în întregime
 • Familiarizarea cu principalele cauze ale rezultatelor fals negative
 • Aten?ie la modific?rile nucleare ale discariozei
 • Instruire, actualizare ?i control al calit??ii