logo efcs bianco

Intervalul de screening, grupa de vârstă și cohorta de naștere

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Agen?ia Interna?ional? de Cercetare în Domeniul Cancerului (1986) a prezentat un rezumat privind eficacitatea reducerii riscului de cancer invaziv, a screeningului efectuat în diverse intervaluri de timp, la diferite grupe de vârst? (Figura 6.5; IARC 1986).

Acest studiu interna?ional a prezentat dovezi, potrivit c?rora, screeningul efectuat la un interval de 3 ani, de c?tre femei cu vârsta cuprins? de la 20-25 pân? la 64 de ani, a asigurat cel mai mare nivel de protec?ie (>90%) împotriva cancerului invaziv de col uterin. 

Figura 6.5. Tabelul VII din IARC 1986.

 

Potrivit dovezilor prezentate în urma auditurilor na?ionale, respectarea intervalurilor de screening recomandate reduce riscul de îmboln?vire cu cancer invaziv.  De exemplu, în cadrul auditului na?ional efectuat în Suedia, Andrae ?i al?ii (2008) au ajuns la concluzia c? „Principalul motiv al morbidit??ii prin cancer de col uterin a fost lipsa leg?turii dintre cancer ?i intervalurile de screening”.

Riscul de îmboln?vire a diferitor cohorte de vârst?

Schimb?rile produse odat? cu efectuarea screeningului în rândul popula?iei

  • Pe parcursul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial s-a înregistrat o cre?tere a mortalit??ii ?i a inciden?ei în rândul femeilor cu vârsta de 20 de ani, astfel explicându-se c?derea natural? a num?rului de femei n?scute în anii ’30, dac? e s? compar?m cu num?rul acestora n?scute în anii ’20, înainte ca efectul screeningului s? fie evident (Quinn 1999). 
  • Începând cu anii ’50 ?i pân? în anii ’80, în Anglia s-a înregistrat o cre?tere substan?ial? a num?rului de femei ?i o descre?tere în toate grupele de vârst? eligibile pentru screening pe parcursul urm?torului deceniu (Figura 6.6; Quinn ?i al?ii 1999).
  • Ratele deceselor, cazurile de carcinoame invazive ?i cele in situ, toate, au crescut în rândul femeilor tinere din Anglia, astfel indicând un risc sporit de îmboln?vire cauzat, aproape sigur, de prevalen?a sporit? a tipurilor de HPV cu risc crescut legate de disponibilitate metodelor sigure de contracep?ie (Peto?i al?ii2004). 
  • În Finlanda, Norvegia ?i Suedia s-a înregistrat o cre?tere a inciden?ei de cancer de col uterin în rândul femeilor cu vârsta de 25-29 de ani, de?i numerele erau mici (Lååra ?i al?ii 1987).
Figura 6.6.  Figura 3 din Quinn ?i al?ii 1987.