logo efcs bianco

Distingerea leziunilor progresive de cele reversibile

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Screeningul citologic s-a dovedid a fi într-atât de eficient în prevenirea carcinomului cervical invaziv, încât importan?a sa ca problem? de s?n?tate tinde s? fie umbrit? de dezavantajele ?i posibilele riscuri de screening în sine. 

În Anglia, unde, odat? cu lansarea programului NHS pentru screeningul de col uterin în 1988, rata de acoperire cu screening a fost înalt?, CIN3 a fost adesea identificat ?i tratat la femeile cu vârsta cuprins? între 25 ?i 29 de ani (Figura 5.3).  Aceasta este, de asemenea, o grup? de vârst? în care este adesea depistat? infec?ia HPV reversibil? (Figura 5.4), f?când diferen?a dintre LSIL – o afec?iune predominant reversibil?, ?i HSIL – una care comport? un risc de progresie spre cancerului invaziv, principalul accent pentru citologie. 

În timp ce cancerul de col uterin cu simptome clinice evidente se întâlne?te rar la femei sub 30 de ani, cel ocult ?i microinvaziv poate fi întâlnit la femei cu vârsta cuprins? între 25 ?i 29 de ani în rândul popula?iilor supuse unui screening bine stabilit (Castanon et. al 2013).

 

Figura 5.3. Datele preluate din registrul Oficiului Na?ional de Statistic? pentru Anglia (1992-2013) ?i Anglia ?i ?ara Galilor (1972-1982) Date disponibile la http://www.ons.gov.uk/ons/rel/vsob1/cancer-statistics-registrations–england–series-mb1-/index.html

 

HSIL ?i LSIL în rândul popula?iilor supuse screeningului

  • În cadrul programului britanic bine stabilit de screening, CIN2-3 este cel mai frecvent depistat la femei cu vârsta cuprins? între 25-29 de ani
  • Prin screening, cancerul ocult poate fi depistat ?i la femeile de 25-29 de ani
  • LSIL ?i infec?ia cu HPV sunt cel mai frecvent întâlnite le femei sub 30 de ani
  • Distinc?ia citologic? dintre HSIL ?i LSIL este cheia unui screening exact 

 

Evitarea supra-diagnostic?rii leziunilor reversibile

Wilson & Jungner (1968) au recunoscut poten?iala problem? a supra-diagnostic?rii leziunilor „borderline” (Figura 5.2), care s-a dovedit a fi o problem? ce ?ine de screeningul cancerului de col uterin.  În majoritatea laboratoarelor, num?rul de LSIL combinat cu rapoartele citologice atipice sau borderline dep??e?te masiv num?rul HSIL.  De exemplu, în Anglia (datele din 2013-14), 1,8% din rapoartele corespunz?toare de citologie au fost raportate, în medie, ca discarioz? u?oar? (echivalent? cu LSIL) sau borderline (5,3%) comparativ cu 1,3% de discarioz? de grad înalt (echivalent? cu HSIL) sau cancer (HSCIC 2014).  Mai mult, ratele de pozitivitate HPV la femeile cu citologie tipic? în Europa sunt chiar mai mari (Figura 5.4, de la Bruni et al. 2010).  

 

Figura 5.4. Rata femeilor cu HPV pozitiv, citologie normal? din diferite grupe de vârst? (Figura 2 la Bruni et al. 2010)

 

Leziuni poten?ial reversibile de grad redus ?i borderline

  • Afec?iuni borderline, ASC-US ?i LSIL sunt raportate mai frecvent decât HSIL
  • Rata testelor HPV pozitive la femei cu citologie normal? este chiar mai mare decât a tinerelor cu ASC-US