logo efcs bianco

Etiologia cancerului de col uterin

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Se ?tie c? factorii de risc pentru cancerul de col uterin sunt strâns lega?i de infec?ia persistent? cu tipuri de HPV cu risc oncogen crescut [Walboomers ?i al?ii 1999; Li ?i al?ii 2011].  Infec?ia cu aceast? familie omniprezent? de viru?i nu este unica cauz? a apari?iei cancerului de col uterin: efectele sale trebuie luate în considerare în contextul factorilor de risc care predispun la persisten?a ?i oncogeneza acestuia.

 

Figura 3.3 Un model al virusului papiloma uman (http://soundprint.org/radio/display_show/ID/774/name/HPV+-+the+Shy+Virus)

 

Virusul papiloma uman

HPV este o familie de viru?i de peste 100 de tipuri. Studiile ce implic? testarea molecular? a ?esutului tumoral au ar?tat c? marea majoritate a carcinoamelor de col uterin au integrat ADN-ul viral în genomul gazd?, ceea ce este esen?ial pentru apari?ia carcinomului. 

 

Prevalen?a HPV-ului în cancerul de col uterin la nivel mondial

Potrivit meta-analizei efectuate în 2011 de c?tre Li ?i al?ii, prevalen?a general? a HPV-ului în carcinomul uman de col uterin varia între 85,9% ?i 92,9%, în func?ie de data public?rii analizei. 

 

Tipurile ano-genitale de HPV ce provoac? cancerul de col uterin ?i verucile genitale sunt „membri” ai genului ? al HPV-ului ?i sunt categorisi?i în dou? grupuri principale: tipuri cu risc oncogen sc?zut ?i tipuri cu risc oncogen crescut (Tabelul 3.4, Cubie & Cuschieri 2013). 

 

Figura 3.4. Clasificarea tipurilor de HPV oncogene (Tabel reprodus în baza datelor Cubie & Cuschieri 2013)

 

Tipurile de HPV cu risc oncogen sc?zut ?i cu risc oncogen crescut asociate cu alte boli

Tipurile de HPVcu risc oncogen sc?zut sunt asociate cu condiloame (veruce genitale) ?i în cele mai multe cazuri sunt asociate cu infec?ii tranzitorii. În majoritatea cazurilor, sistemului imunitar poate s? combat? infec?ia prin intermediul apoptozei celulelor infectate ?i s? restabileasc? ?esuturile afectate prin regenerarea unui nou epiteliu scuamos. 

Tipurile de HPV cu risc oncogen crescut sunt de asemenea asociate cu acea infec?ie care, de obicei, este tranzitorie, având îns? cu o probabilitatea mai mare de persisten??.  Al?turi de al?i factori de risc, tipurile de HPV cu risc oncogen crescut pot s? se integreze în ADN-ul gazd? ?i dac? în timp nu sunt tratate, se pot transforma în carcinom. 

 

Tipurile de HPV cu risc oncogen crescut în carcinoamele de col uterin în Europa

În baza unei retrospective ale studiului transversal realizat de c?tre

de Sanjose et al. 2010

HPV 16 – 66%

HPV 18 – 7%

HPV 33 – 6%

HPV 45 – 4%

HPV 31 – 3%

Tipurile 16, 18 ?i 45 reprezint? cea mai r?spândit? cauz? al adenocarcinomului

 

Tipurile de HPV cu risc oncogen crescut în cancerele de cap ?i gât

S-a demonstrat, de asemenea, HPV cu risc oncogen crescut este un agent cauzal al carcinomului orofaringian (Gillison ?i al?ii 2000; Chaturvedi ?i al?ii 2011).

 

Al?i factori de risc ai cancerului de col uterin

Inciden?a cancerului de col uterin depinde de prevalen?a tipurilor de HPV cu risc oncogen crescut în rândul popula?iei împreun? cu al?i factori precum via?a sexual? ?i sarcina la vârst? fraged?, fumatul, competen?a imun?, tipul ?i durata utiliz?rii contraceptivelor, dieta ?i statutul socio-economic (Gadducci ?i al?ii 2011; International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer 2006 (Colaborarea Interna?ional? a Studiilor Epidemiologice ale Cancerului de Col Uterin 2006)).  Dieta de asemenea poate avea un rol, la fel ca ?i utilizarea metodelor contraceptive de barier? (Piyathlake ?i al?ii 2004; Hogewoning ?i al?ii 2003). 

Prevalen?a acestor factori de risc poate fi diferit? în diferite cohorte de na?teri, lucru ce a fost luat în calcul la evaluarea inciden?ei ?i mortalit??ii în ceea ce prive?te atât efectul screeningului oportunist, cât ?i al celui organizat (Bray ?i al?ii 2005).

Pe lâng? factorii de risc ai HPV-ului (unii ?in de expunerea la HPV), exist? ?i al?i factori de risc care au fost raporta?i drept agen?i ce cauzeaz? carcinomul de col uterin:

 • Fumatul
 • Imunosupresia
 • Infec?ia cu Chlamydia
 • Nutri?ia insuficient?
 • Obezitatea
 • Num?rul partenerilor sexuali
 • Activitatea sexual? de la o vârst? fraged?
 • Utilizarea îndelungat? a contraceptivelor orale
 • Utilizarea îndelungat? a dispozitivului contraceptiv intrauterin
 • Multiplele sarcini cu termen deplin
 • Na?terea pân? la 17 ani
 • S?r?cia
 • Anamneza familiei

Predispozi?ia la ace?ti factori de risc, al?ii decât tipurile de HPV cu risc oncogen crescut, indic? o probabilitate mai mare de apari?ie a cancerului de col uterin, nu ?i o asigurare a acestui fapt.