logo efcs bianco

Evitarea supra-raportării citologiei atipice/la limită

This content is also available in: English Italiano Português Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Celule scuamoase atipice cu semnifica?ie nedeterminat? (ASC-US)

 • ASC-US (sau modific?rile la limit? din celulele scuamoase) sunt apropiate de LSIL ?i poate fi solu?ionat? eficient prin triajul HPV. 
 • Negativitatea HPV, de regul?, ar exclude modific?rile minore în interiorul celulelor mature sau intermediare scuamoase în absen?a koilocitozei (unica caracteristic? de diagnosticare a infec?iei cu HPV). 
 • L?rgirea nesemnificativ? a nucleului ?i hipercromasia sunt frecvente la femeile aflate în perimenopauz?, dar pot ajunge s? fie raportate ca ASC-SUA. 
 • Modific?rile minore ale HPV, confirmate în triajul HPV cu risc înalt, ar trebui gestionate prin investiga?ie, dac? persist? în ceea ce prive?te LSIL.

 

Modalit??i de evitare a rezultatelor ASC-US inutile

 • ASC-US poate fi controlat prin triajul HPV deoarece majoritatea modific?rilor reactive vor fi negative
 • Monitorizarea ratelor HSIL, LSIL ?i ASC constituie o metod? util? de asigurare a calit??ii
 • Incertitudinea real? trebuie recunoscut? prin investigarea cazurilor atipice
 • Tratamentul inutil poate fi evitat prin purtarea discu?iilor multidisciplinare ?i analiza lamelor

 

Celule scuamoase atipice nu pot exclude HSIL (ASC-H)

 • Pentru a identifica HSIL ?i evita rezultatele ASC-H inutile trebuie examinat? toat? lama.
 • ASC-H este raportat atunci când caracteristicile HSIL sunt incerte dup? luarea în calcul a tuturor condi?iilor discutate mai sus drept poten?ial fals negative ?i fals pozitive. 
 • Se poate vedea cu u?urin?? în ce mod figurile 10.1 (b), 10.2 (a-b) ?i 10.3 (a-c) ar fi putut fi raportate drept ASC-H, dac? aceste celule ar fi reprezentat majoritatea celulelor atipice de pe lam?. Într-adev?r, unele din ele au fost raportate drept ASC-H, ceea ce ar putea evita rezultatele fals negative în cazurile dificile. 
 • În mod similar, în unele exemple de metaplazie scuamoas? imatur?, metaplazie tubar? ?i prelevarea probei de pe segmentul uterin inferior poate fi dificil?, în practic?, evitarea unui raport ASC-SUA sau ASC-H – a se vedea figurile 10.5 (c-d), 10.6 (b), 10.8 (b) ?i 10.9 (b).
 • Colposcopia ?i analiza lamei pentru citologie ?i histologie poate contribui la evitarea tratamentului inutil în cazurile de citologie cu rezultate poten?ial fals pozitive. 
 • Monitorizarea ratelor HSIL poate fi utilizat? drept metod? de control al calit??ii pentru laboratoare ?i persoane.

 

Celule glandulare atipice (AGC)

AGC prezint? o problem? dubl? cu referire atât la rezultatele fals negative, cât ?i fals pozitive:

 1. Diferen?ierea proceselor benigne sau metaplazice de celulele glandulare neoplazice conform figurii 10.11 (a-b).
 2. Diferen?ierea celulelor glandulare reactive de HSIL conform figurii 10.5 (c).

Caracteristicile clasice de AIS trebuie diferen?iate de celulele endocervicale reactive, metaplazia tubar? ?i TEM, acordând aten?ie structurii cromatinei, aranj?rii în palisad? a celulelor ?i absen?a celulelor stromale ?i ciliate. 

Corela?ia clinico-patologic? ?i analiza lamei înainte de tratament reprezint? cheia pentru a evita supra- sau sub-tratamentul anomaliilor glandulare „dificile”.

 

Figura 10.11 Celule glandulare atipice favorizeaz? neoplazia

(a) Metaplazia tubar? care imit? AIS, doar în prezen?a cromatinei uniform distribuite ?i a membranelor nucleare uniforme
(b) AIS reprezentat? doar de acest grup de celule.
(c) AIS în SurePath.

 

Modalit??i de evitare a rapoartelor ASC-US ?i AGL inutile

 • Analiza lamei pentru identificarea HSIL sau CGIN mai evidente înaintea raport?rii lamei
 • Discutarea cazurilor dificile cu colegii înaintea transmiterii rapoartelor ASC-H sau AGL
 • Colposcopia ?i analiza multidisciplinar? a lamelor pentru histologie ?i citologie pot contribui la evitarea tratamentul inutil în cazurile atipice
 • Re?inerea c? utilizarea judicioas? a categoriilor ASC-H ?i AGL poate evita rezultatele fals pozitive ?i fals negative

 

Concluziile capitolului 10

 1. Discarioza trebuie s? fie prezent? în toate anomaliile celulare fals negative ?i absent? în toate cele fals pozitive (cel pu?in la analiz?)
 2. Rapoartele ASC ?i AGL (la limit?) trebuie utilizate doar în cazul unor suspiciuni reale între negativ/reactive ?i SIL/neoplazie
 3. Rezultatele fals negative pot fi evitate prin familiarizarea cu principalele cauze ale acestora: discarioz? cu celule împr??tiate, palide ?i mici, grupuri celulare hipercromatice aglomerate ?i discarioz? mascat? de inflama?ie
 4. Grupurile de celule hipercromatice aglomerate ?i celulele discariotice aglomerate dau rezultate poten?ial fals negative în LBC, precum ?i la prevalarea conven?ional? a frotiurilor
 5. Rezultatele fals pozitive pot fi evitate prin familiarizarea cu întregul spectru de modific?ri reactive în condi?ii metaplazice ?i inflamatorii
 6. Endocervicita, vaginita atrofic?, metaplazia imatur? scuamoas?, metaplazia tubar? ?i metaplazia tubo-endometrioid? sunt susceptibile de a da rezultate poten?ial fals pozitive
 7. Rezultatele fals pozitive sunt importante deoarece biopsia excizional? inutil? poate cre?te riscul ruperii premature a membranelor în timpul sarcinii
 8. Rapoartele atipice/la limit? atunci când sunt folosite în caz de suspiciuni reale pot evita rezultatele fals negative ?i fals pozitive