logo efcs bianco

Procesarea probelor în laborator

This content is also available in: English Português Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Sursele de erori

Procedurile de procesare a probelor cervicale sunt descrise în alt? parte. Exist? multe erori de disgnosticare care se pot face din cauza tehnicilor de procesare defectuoase din laborator:

 

Proceduri administrative de recep?ionare a probelor

 • Inconsecven?ele dintre informa?iile de pe formularul cererii ?i prob?.
 • În urma scrierii gre?ite a numelui sau a datei de na?tere incorecte, detaliile despre screening nu pot fi accesate ?i rela?ionate.

 

Proceduri de colora?ie

 • Calitatea proast? a colora?iei ?i a fix?rii este singura cauz? cea mai probabil? a erorilor de raportare a frotiurilor conven?ionale de col uterin. 
 • Morfologia celulelor poate fi denaturat? sau acoperit? de artefacte prin uscarea la aer dac? între înl?turarea lamelelor din xilen ?i aplicarea mediului de fixare trece prea mult timp.
 • Utilizarea reactivelor vechi va duce la colora?ia palid? a nucleului ?i la pierderea contrastului nuclear/citoplasmatic.
 • Colora?iile regresive Papanicolau prezint? un risc mai mare decât colora?iile hipocrome care rezult? în „discarioz? palid?”.
 • Dac? aciditatea apei ?i apa acid? nu sunt corect verificate, conturul nuclear ?i structura cromatinei vor ap?rea necorespunz?tor.

 

Metode de AC ?i CC de procesare a probei

 • Supraveghetorul laboratorului trebuie s?  verifice cu regularitate exactitatea datelor introduse în calculator (CC).
 • Procedurile standard de operare (PSO) trebuie s? fie respectate de personalul administrativ care introduce datele (CC).
 • Este necesar de a le spune persoanelor care preleveaz? probele despre (i) datele clinice ce par a fi incorecte, incomplete sau ilizibile, (ii) neconcordan?ele dintre probe ?i formularul cererii, (iii) frotiurile conven?ionale care au fost fixate sau întinse necorespunz?tor (CC).
 • Introducerea unui cod de bare sau a unui sistem automat de procesare pentru etichetarea formularului cererii ?i a lamelei, dac? este posibil (CC).
 • Introducerea unei proceduri  standard de operare (PSO) pentru colora?ie ?i garantarea respect?rii exacte a protocoalelor (CC).
 • ?inerea eviden?ei schimb?rilor colora?iei, filtr?rii ?i acoperirii probelor (CC).
 • Alegerea unei lamele de acoperire care s? cuprind? cât mai mult material celular de pe lamel? (CC).
 • Supraveghetorul laboratorului trebuie în fiecare zi s? verifice lamelele în mod aleatoriu pentru a evalua intensitatea colora?iei, contrastul nuclear/citoplsmatic, nivelul de deshidratare ?i claritatea mediului de fixare (CC).
 • Participarea la scheme  tehnice ACE  na?ionale sau regionale (AC).
 • Acreditarea laboratorului pentru a asigura respectarea standardelor na?ionale (AC)

 

CC ?i AC proces?rii probelor citologice

 • Personalul de la toate nivelurile trebuie s? aib? acces la ghidurile europene ?i na?ionale
 • Aplicarea obligatorie PSO la toate etapele procesului
 • Controale regulate ?i supravegherea tuturor procedurilor
 • Comunicarea cu persoanele care preleveaz? probele privind datele clinice, preg?rirea ?i fixarea frotiului ?i comentarii fa?? de rezultatele examenului citologic
 • Participarea la scheme tehnice ACE regionale
 • Respectarea standardelor de acreditare a laboratoarelor
 • Personalul de la toate nivelurile ar trebui s? fie con?tiente de importan?a activit??ilor sale în furnizarea unui rezultat veridic