logo efcs bianco

Ghid privind raportarea citologiei anormale

This content is also available in: English Italiano Português Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

La descrierea caracteristicilor spectrului de anomalii glandulare ?i scuamoase observate în citologia ?i histologia de col uterin este esen?ial de utilizat citologia care este în?eleas? de to?i cei implica?i în procesul de screening pentru a putea compara rezultatele cu cele raportate în alte regiuni ?i ??ri.

O mare parte a lumii utilizeaz? terminologia Bethesda (Nayar & Solomon 2004), care distinge leziunile intraepiteliale scuamoase de grad sc?zut (LSIL) de leziune scuamoas? intraepitelial? de grad înalt (HSIL) ?i cancer ?i descrie categoriile „echivoce” separate de celule glandulare scuamoase atipice, de exemplu în cazul când nu poate fi f?cut? o distic?ie clar? între modific?rile benigne ?i precanceroase. 

 

Figura 9a-2. Spectrul anomaliilor citologice (Figura 1 din Herbert 2004)

 

În ghidurile europene se permit varia?iile terminologiei exacte (de ex. între displazie ?i discarioz? ?i între atipic ?i la limit?) dar se recomand? ca „toate sistemele terminologice s? poat? fi traduse în categoriile utilizate de TBS”, care constituie principiul utilizat în acest capitol. (Herbert et al.. 2007; Arbyn et al.. 2008).  V? prezent?m tabelul în care sunt comparate TBS ?i celelalte sisteme binecunoscute, utilizate de-a lungul timpului pentru citologia de col uterin.

Denton et al.. (2008) ofer? o corela?ie mai detaliat? între TBS ?i sistemele din Australia ?i Regatul Unit într-o publica?ie prin care sistemul din RU devine mai apropiat de TBS.  

 

Figura 9a-3. Tabelul 1 din Recomand?rile europene privind terminologia din domeniul citologiei de col uterin (Herbert et al. 2007.)

 

Diferen?ele în terminologia privind anomaliile celulelor scuamoase sunt reprezentate mai simplu în Tabelul 9a-1 de mai jos. Spre sfâr?itul acestui capitol, categoriile „la limit?” ?i „atipice” sunt corelate (Figura 9a-4).

 

Tabelul 9a-1. Corelarea categoriilor histologice ?i sistemelor Bethesda ?i a celui din RU privind terminologia în domeniul citologiei

 

Histologia

CIN1/HPV

CIN2

CIN3

AIS, CGIN sau adenocarcinom

CCS

Histologie sau citologie

Displazie u?oar?

Displazie moderat?

Displazie sever?

CIS

AIS

Cancer

TBS (citologie)

LSIL

HSIL

(„favor CIN2” sau „favor CIN3”)

AIS sau adenocarcinom

Cancer invaziv

Sistemul din RU (citologie)

Discarioz? de grad sc?zut

Discarioz? de grad înalt   (moderat? sau sever?)

Neoplazie glandular? sever?

Discarioz? sever?; invaziv?

 

CIN, neoplazie intraepitelial? de col uterin; AIS, adenocarcinom in situ; CGIN, neoplazie intraepitelial? glandular? de col uterin; CCS, carcinom scuamocelular; CIS, carcinom in situ; TBS, sistemul Bethesda; LSIL, leziune scuamoas? intraepitelial? de grad sc?zut; HSIL, leziune scuamoas? intraepitelial? de grad înalt

 

Leziune scuamoas? intraepitelial? de grad înalt comparativ cu leziunea scuamoas? intraepitelial? de grad sc?zut

  • Conform sistemului Bethesda, se face o deosebire clar? între LSIL, HSIL ?i cancer, dar nu se utilizeaz? întreg spectrul de modific?ri de la infec?ia cu HPV pân? la cancer, care sunt reprezentate în Figura 9a-2.
  • Argumentul pentru simplificarea spectrului drept LSIL ?i HSIL este explicat mai jos

 

Reversibilitatea LSIL

Studiile de monitorizare precum ?i testele moleculare demonstreaz? c? LSIL este strâns legat? de infec?ia reversibil? cu HPV ?i este de obicei (dar nu întotdeauna) asociat? cu HPV-ul episomal ?i nu cu un virus integrat în genomul-gazd?. Aceasta înseamn? c? LSIL poate fi gestionat în mod logic drept o leziune poten?ial reversibil?, de?i care risc? s? evolueze în HSIL. Principiile de clasificare a BSCC coincid cu TBS privind faptul c? infec?ia HPV nu poate fi distins? corect de CIN1 ?i se recomand? gestionarea acestora ca o singur? entitate (Denton et al.)

 

Riscul de progresie a HSIL

HSIL, din care fac parte displazia/discarioza moderat? ?i sever? (corelat? histologic ca fiind CIN2 ?i CIN3 ) poate fi considerat? o afec?iune cu risc suficient de înalt de invazie pentru a justifica o investiga?ie imediat? urmat? de abla?ie sau excizie.

Astfel, chiar dac? modific?rile citologice ?i histologice se manifest? continuu între CIN1 ?i CIN3, HSIL ar trebui s? fie considerat? un eveniment relativ rar care apare pe fonul unor LSIL frecvente ?i poten?ial reversibile.

 

CIN2/displazie moderat?/discarioz?

Deoarece modific?rile histologice ?i citologice au loc în mod continuu, dispazia moderat? (CIN2) este o categorie intermediar? cu o probabilitate mai mare de regresie decât CIN3, care justific? distingerea acesteia de displazia sever? ?i tratarea acesteia ca fiind o afec?iune cu risc de progresie (Castle et al. 2009; Holowaty et al. 1999).

Rezultatul discariozei severe ?i moderate în programul de screening al colului uterin din Anglia (conven?ional ?i în mediu lichid) ofer? dovezi celor care doresc s? separe HSIL în cazuri care favorizeaz? CIN2 ?i CIN3 respectiv discarioz? de grad înalt în discarioz? moderat? ?i sever?.

 

Figura 9a-4. Corelarea între gradul de discarioz? ?i rezultatul (a) citologiei conven?ionale ?i (b) citologiei în mediu lichid în cadrul Programului de Screening al Serviciului Na?ional de Ocrotire a S?n?t??ii din Anglia (Figura 1 din Blanks & Kelly 2010).