logo efcs bianco

Prelevarea, pregătirea și fixarea probelor celulare

This content is also available in: English Português Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Sursele  erorilor

Un capitol a fost dedicat intruc?iunilor de prelevare, fixare ?i procesare a probelor pentru citologia în mediul lichid ?i pentru citologia conven?ional?. Aici vom discuta sursele de erori pe parcursul acestei etape din proces.

Starea clinic? a pacientului la momentul recolt?rii probei

 • Probele preluate în timpul sau la câteva zile dup? sau înaintea menstrua?iei pot con?ine celule endometriale degenerate care pot duce la raportarea eronat? a rezultatului examenului citologic.
 • Manifest?rile citologice postnatale pot induce în eroare. 
 • Infec?iile active precum Trichomonas sunt poten?ialele surse a unei erori citologice. 
 • Prezen?a siptomelor clinice sugereaz? necesitatea investig?rii ?i monitoriz?rii cancerului de col uterin indiferent de rezultatul citologic: cancerul clinic manifestat poate induce rezultate citologice fals negative.

 

 • Simptomele care sugereaz? necesitatea investig?rii ?i gestion?rii cancerul de col uterin  din punct de vedere clinic
 • Cancerul clinic poate induce  rezultate citologice fals negative.

 

Examinarea colului uterin ?i prelevarea probei

 • E?antionarea incomplet? a probei cervicale este o cauz? important? a citologiei fals negative ?i este considerat? motivul rezultatelor fals negative veridice în prezen?a unei anomalii cervicale evidente (Renshaw 2000).
 • Cervixul poate fi dificil de vizualizat ?i proba se preleveaz? „orb” ?i nu este reprezentativ? pentru zona de transformare.
 • Dac? dopul de mucus nu este îndep?rtat pentru a garanta c? spatula/peria este în contact direct cu suprafa?a epitelial?, mucusul ?i celulele inflamatorii pot ascunde celulele rezultând o prob? necorespunz?toare.  
 • Dac? la colectare nu sunt f?cute cinci rota?ii la 360 grade cu instrumentul de prelevare, exist? posibilitatea ca proba s? nu reprezinte anomalia cervixului.

 

E?antionarea incomplet? a probei cervical? este o cauz? important? a citologiei fals negative

 

Pierderea celulelor de pe instrumentul de recoltare

 • Atunci când se prepar? un frotiu conven?ional, celulele de pe spatul? sunt transferate direct pe lam?, dar o mare parte a e?antionului poate r?mâne pe spatul? ?i poate fi aruncat? odat? cu aceasta (Huchinson ?i al?ii1999).
 • Citologia în mediul lichid elimin? în mare parte aceast? problem? deoarece proba este transferat? în întregime într-un mediu lichid. Unele celule se pierd pe peria  SurePath dac? nu este introdus? în flacon conform recomand?rii pentru aceast? tehnic? (Bigras ?i al?ii. 2003). 
 • Celulele pot fi pierdute ?i pe periu?a pentru testul ThinPrep (Umana ?i al?ii 2013) ?i de aceea periu?a trebuie s? fie cl?tit? cu grij? înainte de a fi aruncat?, aceasta fiind o procedur? recomandat? în cazul acestei tehnici.

 

Leziunile în interiorul canalului endocervical sau leziuni mici

 • Leziunile mici pot fi localizate adânc în canalul endocervical ?i astfel nu pot fi accesate cu ajutorul spatulei, periei sau periu?ei. 

 

Preg?tirea ?i fixarea frotiurilor conven?ionale

 • Interpretarea celulelor anormale va fi compromis? sau poate fi chiar imposibil? dac? un frotiu conven?ional nu este fixat înainte ca celulele s? fie uscate în aer, ceea ce afecteaz? colorarea ?i conservarea detaliilor nucleare.  Citologia în mediu lichid evit? aceast? problem? ?i acesta este unul dintre principalele sale avantaje.

 

Etichetarea probei (lamel? sau flacon) ?i completarea formularului de solicitare

 • Veridicitatea rezultatelor citologice depinde de exactitatea datelor clinice: erori de interpretare citologic? ?i  recomand?ri incorecte de gestionare pot ap?rea din cauza informa?iilor inexacte oferite laboratorului.
 • Sursa probei, numele pacientului (scris corect), data na?terii, data ultimei menstrua?ii, detaliile despre screening ?i simptome trebuie s? fie înregistrate corect pe formularul cererii ?i s? corespund? cu informa?iile de pe lam? sau de pe flacon.

 

Metode de control ?i de asigurare a calit??ii la prelevarea, preg?tirea ?i fixarea lamelelor

 • Instruirea ?i supravegherea încep?torilor este esen?ial? pentru a asigura prelevarea ?i fixarea adecvat? a probelor celulare conven?ionale. 
 • Instruirea trebuie s? cuprind? accesul la  ghidurile ilustrate ?i scrise precum ghidul Programului de screening pentru cancerul de col uterin al Serviciului Na?ional de Ocrotire a S?n?t??ii ?i ghidurile europene (Arbyn ?i al?ii 2007; NHSCSP 2006b). 
 • Supravegherea trebuie s? fie asigurat? zilnic în cazurile în care examinarea colului uterin este dificil?, cu acces la clinici specializate dac? este cazul (asigurarea calit??ii).
 • Oferirea comentariilor cu privire la formularele de solicitare care au fost completate incorect sau cu privire la neconcordan?ele cu informa?iile de pe probe – în cazul în care este necesar? efectuarea testelor repetate (asigurarea calit??ii).
 • Comentariile cu privire la rezultatele examenului citologic trebuie s? fie oferite clinicilor ?i persoanelor care preleveaz? frotiurile pentru a monitoriza rata probelor inadecvate (AC). 
 • Monitorizarea ratelor de probe inadecvate este util? în cazul frotiurilor conven?ionale, dar mai pu?in util? în cazul citologiei în mediu lichid deoarece majoritatea probelor vor avea suficiente celule pentru emiterea unui raport (AC). 
 • Rata lamelelor cu ?i f?r? dovada prelev?rii probei din zona de transformare poate fi utilizat? pentru a monitoriza performan?ele persoanelor care preleveaz? probele de frotiu conven?ional ?i în mediu lichid (Faraker & Greenfield 2013) (AC).

 

CC ?i AC în vederea prelev?rii probelor celulare

 • Instruirea corespunz?toare a persoanelor care preleveaz? probele
 • Accesul la ghiduri scrise, ilustrate
 • Supravegherea procedurii de examinare a colului uterin atunci când aceasta prezint? dificult??i
 • Feedback-ul rezultatelor citologiei la cei care preleveaz? probele
 • Monitorizarea nivelului de adecvare ?i prelevarea probelor de pe zona de transformare pentru persoane fizice ?i clinici
 • Comunicarea între clinici ?i laboratoare pentru a evita sursele evidente de erori