logo efcs bianco

Schimbarea metaplazică în colul uterin și baza sa fiziologică

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Metaplazia este denumirea atribuit? procesului prin care un tip de epiteliu complet diferen?iat se transform? într-un alt tip diferen?iat. Aceasta reprezint?, de obicei, o schimbare adaptiv?, care are loc ca reac?ie la irita?ia cronic? sau ca r?spuns la stimuli hormonali. Dat fiind c? femeia trece prin perioada de pubertate ?i ajunge la maturizare, schimb?rile hormonale cauzeaz? eversiunea colului uterin, ceea ce la rândul s?u face ca epiteliul glandular fragil s? fie expus unui mediu mai aspru, mai acid în vagin. Un proces similar are loc în timpul sarcinii. 

Aceast? eversiune, sau ectropion, este uneori incorect denumit? „eroziune cervical?” din cauza aspectului s?u exterior cu margine ro?ie ce înconjoar? orificiul uterin.

Au fost identificate trei stadii histologice:

 • Stadiul 1: Hiperplazia celulelor de rezerv? – celulele de rezerv? din epiteliul endocervical încep s? se divizeze.
 • Stadiul 2: Metaplazia scuamoas? imatur? – celulele de rezerv? se înmul?esc, formând un multistrat de celule parabazale imature. Un strat superficial de celule columnare mucinoase poate fi observat adesea la suprafa??.
 • Stadiul 3: Metaplazia scuamoas? matur? celulele imature se diferen?iaz? în epiteliu scuamos matur, care practic nu se deosebe?te de epiteliul scuamos ini?ial.  Criptele endocervicale pot fi observate adânc în epiteliul de suprafa??, fapt ce denot? originea acestuia din metaplazia scuamoas?.

Figura 2.5.  Glandele endocervicale reziduale sub metaplazia scuamoas? în zona de transformare

(a) Metaplazia scuamoas? imatur? cu cripta endocervical? de baz?
(a) Metaplazia scuamoas? imatur? (celulele parabazale) în testul citologic

 

 • De la na?tere pân? la pubertate, epiteliul endocervical este compus din celule columnare, iar epiteliul ectocervical din celule scuamoase native. Interfa?a dintre cele dou? ?esuturi este denumit? jonc?iunea scuamo-columnar? ini?ial?.
 • În timpul pubert??ii ?i la prima sarcin?, colul uterin cre?te în volum ca r?spuns la schimb?rile hormonale. Epiteliul endocervical se întoarce pe ectocervix (portio vaginalis), expunându-l la pH-ul acid al vaginului. Acest fapt stimuleaz? schimbarea metaplazic? a epiteliului columnar.
 • Procesul de metaplazie este neuniform: acesta începe în cripte ?i la vârfurile vilozit??ilor endocervicale, care se contopesc treptat. În cele din urm?, întregul epiteliu endocervical întors poate fi înlocuit cu epiteliu scuamos.

 

Figura 2.6 Evolu?ia mataplaziei scuamoase 

 

Jonc?iunea scuamo-columnar? înainte de pubertate.
Eversiunea epiteliului endocervical la pubertate ?i la prima sarcin?
Schimbarea metaplazic? a epiteliului endocervical în zona de transformare
Relocarea SCJ în canalul endocervical dup? menopauz?

 

Cuvinte cheie:

 1. Epiteliu scuamos nativ
 2. Epiteliu columnar al endocervixului
 3. Jonc?iune scuamo-columnar? (SCJ)
 4. Eversiunea epiteliului endocervical     
 5. Schimbarea metaplazic? în zona de transformare

 

Semnifica?ia clinic? a metaplaziei scuamoase în colul uterin

În colul uterin, regiunea epiteliului care sufer? schimb?ri metaplazice este numit? zona de transformare (TZ).  Numeroase studii au ar?tat c? neoplazia cervical? intraepitelial? (CIN) de grad înalt implic? în primul rând celulele epiteliale metaplazice imature ale TZ, unde apar majoritatea, dac? nu toate formele de cancer de col uterin.

 

Concluzii la Capitolul 2

 1. Colul uterin are patru regiuni diferite din punct de vedere anatomic: ectocervixul, jonc?iunea scuamo-columnar? (SCJ), canalul endocervical ?i endocervixul.
 2. SCJ este supus? unei eversiuni dup? pubertate ?i în timpul sarcinii ?i se adânce?te în canalul endocervical la menopauz?.
 3. Metaplazia imatur? se dezvolt? ca o zon? de transformare între SCJ ?i ectocervix din celulele de rezerv? situate la baz?.
 4. Leziunile precanceroase de grad înalt apar în special în zona de transformare.
 5. Endocervixul este protejat de un dop de mucus în canalul endocervical, compozi?ia c?ruia variaz? în timpul ciclurilor de reproducere a vie?ii ?i sarcinii.