logo efcs bianco

6. Efectul screeningului asupra incidenței și mortalității

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Magyar Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Este greu de stabilit care este efectul screeningului asupra inciden?ei ?i mortalit??ii prin carcinom de col uterin deoarece nu a fost efectuat vreun studiu randomizat înainte ca acesta s? înceap?.  În unele ??ri, screeningul se face de mai bine de 50 de ani, de?i este posibil s? fi fost slab organizat la început, sau, ?i mai recent din cauza screeningului oportunistic în ??rile unde riscul de cancer ?i precursorii s?i se schimba. 

Efectul prevalen?ei tipurilor de HPV cu risc crescut asupra ratelor cancerului de col uterin

  • Întrucât prevalen?a carcinomului de col uterin ?i a precursorilor s?i depinde de cea a tipurilor de HPV cu risc crescut, aceasta se poate modifica în diferite cohorte de na?tere. 
  • Efectul screeningului poate fi mascat sau exagerat din cauza modific?rilor de context ale prevalen?ei tipurilor de HPV cu risc crescut.

 

Programe organizate de screening

??rile nordice (Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia ?i Suedia)

Rezultatele au fost complicate din cauza diferitor factori (Figura 6.1)

  • Probleme la înregistrarea cancerului în primii ani
  • Screeningul spontan efectuat pe lâng? screeningul organizat în toate ??rile nordice, cu excep?ia Islandei
  • Diferite categorii de vârst? ?i intervaluri de screening
  • Respectarea programului în cele cinci ??ri

Mai mult decât atât, la femeile în vârst? din Finlanda, Norvegia ?i Suedia care nu au fost verificate, mortalitatea poate s? fi fost deja în sc?dere, iar la femeile cu vârsta cuprins? între 20-29 de ani – în cre?tere. Aceste aspecte vor fi abordate în detaliu, mai târziu, în acest capitol.

Odat? ce screening-ul a devenit organizat în toate aceste ??ri, mortalitatea a sc?zut pân? la nivelurile actuale de sub 5 la 100.000 de femei (Figura 6.2).

Figura 6.1. Tabelul 1 din Lååra ?i al?ii 1987.
Figure 6.2. Mortality in Nordic countries from 1958 to 2000 (from Arbyn et al. 2008)

 

Efectul screeningului organizat în Marea Britanie

Pe parcursul anilor ’70 ?i ’80, inciden?a ?i mortalitatea în MB, în ansamblu, prezentau mici modific?ri, unde erau aproximativ 4000 de cazuri ?i 2000 de decese pe an – cu o u?oar? cre?tere spre sfâr?itul anilor ’80 (Figura 6.3). 

Cu toate acestea, lipsa aceasta aparent? a efectului screeningului în perioada anilor ’70-’80 nu era constant? pe întreg teritoriul MB: în Aberdeen screeningul se bucura de succes, Sco?ia fiind pus? pe acela?i taler cu Finlanda ?i Islanda, astfel fiind un exemplu de urmat la nivel na?ional (Figura 6.4; Macgregor ?i al?ii 1985).

Programul de Screening al NHS a fost lansat în 1988: chemarea ?i chemarea repetat? computerizat? a femeilor cu vârsta cuprins? între 20-64 de ani a avut un efect dramatic pe parcursul urm?torului deceniu (Figura 6.3).

Figura 6.3. Inciden?a cancerului de col uterin în Anglia, 1975-2011
Figura 6.4.  Rezultatele screeningului reu?it în ora?ul Aberdeen (Macgregor ?i al?ii 1985)