logo efcs bianco

Biopsiile de col uterin prezentate în cadrul ședințelor EMD

This content is also available in: English Português Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

În cadrul întrunirii EMD, speciali?tii au posibilitatea de a reevalua diagnosticile biopsiilor în contextul altor constat?ri sau, la necesitate, s? revizuiasc? rapoartele înainte de decizia privind modul de gestionare a cazului.

Corectitudinea biopsiilor de col uterin prin ciupire depinde de corectitudinea prelev?rii, proces?rii ?i interpret?rii probelor.  În meta-analiza efectuat? în 2012, sensibilitatea pentru CIN2+ la histologie definitiv? era de 92%, iar specificitatea – 25%: sensibilitatea era mai joas?, iar specificitatea mai înalt? pentru acele biopsii care s-au efectuat imediat înainte de extirpare (Underwood ?i al?ii 2012).

Pentru auditul cazurilor de cancer invaziv de col uterin de c?tre NHSCSP (Programul de screening pentru cancerul de col uterin al serviciului na?ional de ocrotire a s?n?t??ii) este necesar? examinarea tuturor probelor de biopsie ?i citologie înregistrate pe parcursul a 10 ani.  În urma unei examin?ri a inexactit??ilor depistate dup? analiza a 5159 de probe histologice examinate, s-a constatat c?, în retrospectiv?, 6% din cazuri au fost subdiagnosticate: 15% de CGIN ?i 12% de CIN3 au fost, de fapt, cancer (Castanon ?i al?ii 2012). 

Varia?iile în rezultatele biopsiilor prin ciupire ?i probele LLETZ înregistrate de observatori s-au dovedit a fi similare citologiei în mediu lichid (valorile kappa variaz? de la 0,44 la 0,49); varia?iile devin mai pu?in sim?itoare odat? cu cre?terea valorilor CIN (Stoler ?i al?ii 2001). 

CIN3 este cea mai conving?toare diagnoz? histologic? ?i un indicator al tratamentului acesteia. Cu toate acestea, CIN2 este intermediar într-un spectru ce, în realitate, este format din dou? entit??i: leziuni poten?ial reversibile ?i leziuni precanceroase. 

Colora?ia P16INKA4 spore?te exactitatea diagnozei de CIN2 ca ?i leziune precanceroas? de grad înalt ?i este recomandat? în cadrul liniilor directoare LAST (Darragh ?i al?ii 2012).  În aceast? situa?ie se recomand? colora?ia cu Ki67 împreun? cu p16 (Wentzensen ?i al?ii 2012).

 

Rezultatele biopsiei în cadrul EMD

  • Biopsiile prin ciupire pot confirma diagnosticul de CIN de grad înalt ?i pot îmbun?t??i specificitatea rezultatelor HPV+ ?i ASC-US+
  • Varia?ia interobservator în ceea ce prive?te diagnozele gradurilor de CIN ?i prezen?a cancerului ocult trebuie s? fie solu?ionate la examinarea lamelelor histologice de c?tre EMD
  • Rezultatele biopsiei trebuie s? fie analizate în contextul rezultatelor citologice ?i statutului HPV-ului confirmat
  • Diagnozele de CIN2 trebuie examinate în mod critic ?i trebuie efectuat? colora?ia cu p16INKA4 cu Ki67, dup? caz

 

Figure 12.3 CIN2 accepted as high-grade due to the block-positive pattern of staining with p16INKA4 (Figure 14 from Darragh et al. 2012)