logo efcs bianco

Dlaždicový epitel

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Dlaždicový epitel hrdla a vaginy je nerohov?jící složený z vrstvených plochých polygonálních bun?k s centráln? uloženými jádry. Vrstvený dlaždicový epitel hrdla se d?lí na t?i vrstvy: povrchovou, intermediární a parabazální/bazální vrstvu. Vrstvený dlaždicový epitel má hlavn? ochrannou funkci, hraje však významnou roli i v udržení vaginálního pH.

  • Povrchová vrstva sestává ze zralých superficiálních bun?k, které nerohoví, i když mohou obsahovat keratohyalinová granula: jádra mají malá- pyknotická, cytoplazmu bohatou, oplošt?lou. Tyto bu?ky dále nevyzrávají a snadno se odlu?ují. Úprava m?že p?ipomínat košíká?skou vazbu s nez?etelnou cytoplazmou napodobující koilocytózu.
  • Intermediární vrstva sestává ze zrajících dlaždicových bun?k s vezikulárními pon?kud v?tšími jádry. Množství cytoplazmy nar?stá s vyzráváním bun?k; v estrogenizovaném cervixu jsou jak superficiální, tak intermediární bu?ky bohaté glykogenem.
  • Parabazální/bazální vrstva bun?k obsahuje n?kolik vrstev bun?k s menším množstvím cytoplazmy a v?tšími jádry než v intermediární vrstv?. Vznikají z jediné vrstvy bazálních bun?k ležících na bazální membrán?. Tato vrstva je reproduk?ní: lze v ní zaznamenat známky mitotické aktivity (MIB-1 positivity) v jednotlivých bazálních a parabazálních bun?kách.
Obrázek 2.3. Histologie vrstveného dlaždicového epitelu ektocervixu s patrnými vrstvami: superficiální, intermediární, parabazální a bazální.