logo efcs bianco

9a. Cervikální cytopatoloie: terminologie a kritéria adekvátnosti vzorku

This content is also available in: English Italiano Português Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Úvod

Sjednocená terminologie cervikální cytologie je d?ležitá nejen screenování a hodnocení nález?, ale i srovnávání výsledk? mezi laborato?emi oblastmi a zem?mi i k porovnání s kolposkopickými nálezy, histopatologickými výsledky a klinickým pr?b?hem.

V evropských zemích a ješt? více ve sv?tovém m??ítku musí terminologie odpovídat mnoha r?zným jazyk?m a existujícím systém?m.  Evropské doporu?ené postupy s tím po?ítají, ale zárove? doporu?ují naléhav?, aby všechny terminologické systémy byly p?evoditelné na kategorie užívané v Bethesda systému” (Herbert et al. 2007). 

Tento princip dodržuje i Eurocytology, která užívá druhé vydání Bethesda systému (TBS) (Nayar & Solomon 2004) a aktualizace z r.  2014 (Nayar & Wilbur 2015) a vysv?tluje rozdíly v sou?asné a b?žn? užívané terminologii v rámci  Bethesda systému (TBS).  

EU doporu?ené postupy naléhav? doporu?ují, aby veškeré terminologické systémy pro formulaci nález? cervikální cytopatologie byly p?evoditelné do Bethesda systému.