logo efcs bianco

Směrnice pro nález normální cytologie

This content is also available in: English Italiano Português Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Negativní pro intraepiteliální lézi nebo malignitu

Bethesda systém spojuje kategorie ‘normální a benigní bun??né zm?ny do jediné ‘negativní’ kategorie.  EU doporu?ení tento názor podporují (Arbyn et al. 2008; Herbert et al. 2007). 

 

Benigní zm?ny, které nevyžadují zmínku v negativním nálezu

Hormonální zm?ny (postpartuální, nebo atrofie)

 • Repara?ní zm?ny
 • Mikroglandulární hyperplázie
 • tubární metaplázie
 • Odb?r dolního uterinního segmentu
 • Iradia?ní zm?ny
 • Alterace v d?sledku zán?tu nebo nitrod?ložního t?líska
 • Benigní zm?ny pozorované n?kdy po hysterectomii
 • Endometriální bu?ky u žen pod 40 let v?ku

“Pokud tyto zm?ny jsou rozpoznány, nemusí být hlášeny” (Arbyn et al. 2008; Herbert et al. 2007).  Nutno poznamenat, že n?které nesou riziko falešn? pozitivních nález?. 

 

Mikroorganismsy, které mohou být zmín?ny v negativním nálezu

 • Trichomomas vaginalis
 • Candida
 • Actinomyces
 • Herpesvirus – vícejaderné bu?ky.

Tyto mikroorganizmy mohou být zmín?ny, protože mají klinické d?sledky, nesouvisí však s intraepiteliálními lézemi.