logo efcs bianco

Servİkal sİtolojİ

This content is also available in: English Italiano Español Português Deutsch Čeština Magyar Polski Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Bu paket, servikal kanser tarama e?itim program? sunar ve a?a??daki konular? kapsar:

 • Kad?n genital organlar?
 • Anatomi, histoloji ve serviks fizyolojisi
 • Rahim a?z? kanseri:. Epidemiyoloji, etyoloji patogenezi ve ana histolojik tipler
 • Pap testi: koleksiyon ve numune haz?rlama ilkeleri. Laboratuvar organizasyonu, eleme ve servikal smear raporlama.
 • Normal servikal smear
 • Enfeksiyon, enflamasyon ve onar?m, iatrojenik de?i?iklikler kirleticiler ve eserler
 • Servikal smear neoplastik de?i?iklikler
 • ?nsan pappilomaviruses ve serviks kanseri
 • S?v? bazl? sitoloji, otomasyon
 • Kalite güvencesi
 • Sa?l?k ve güvenlik kurallar?
 • Paket ayr?ca içerir büyük referans kütüphanesi servikal sitoloji ve dereceli bir dizi öz de?erlendirme testleri.