This content is also available in: English Italiano Español Português Deutsch Čeština Magyar Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Ten modu? zawiera program szkolenia w cytologii szyjki macicy, który obejmuje nast?puj?ce zagadnienia:

Modu? zawiera równie? du?y zbiór obrazów cytologicznych z szyjki macicy oraz szereg testów sprawdzaj?cych nabyt? wiedz? (samoocena).