logo efcs bianco

Çok-disiplinli çalışma ortamında hasta yönetiminin özeti

This content is also available in: English Português Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Yüksek dereceli CIN, AIS ve gizli kanser tan?lar?nda kullan?lan metodlar?n hiçbiri mükemmel de?ildir ancak  tüm bulgular birlikte ve alanlar?nda uzman bir multi-disipliner ekip taraf?ndan de?erlendirildi?inde, oldukça etkin bir serviks kanseri taramas? sa?lan?r.

Konsey toplant?lar?n?n gücü; tuzaklar?n, her tekni?in özgüllü?ünün ve duyarl?l???n?n,  potansiyel yanl?? pozitif ve yanl??  negatifliklerin fark?nda olan ekip üyelerinden gelmektedir. 

Çok-disiplinli çal??ma ortam?nda hasta yönetimi

  • Yüksek dereceli CIN, AIS ve gizli kanser tan?lar?nda  kullan?lan metodlar?n hiçbiri mükemmel de?ildir.
  • Tüm bulgular birbirleri ile dengelendi?inde; kombine kullan?mlar, oldukça etkin bir serviks kanseri taramas?n? sa?larlar.
  • Konsey toplant?lar?,  her tekni?in tuzaklar?n?n fark?nda olan tüm ekip üyeleri taraf?ndan güçlendirilmektedir.