logo efcs bianco

Chronická lymfocytární (Hashimotova) thyroiditis

This content is also available in: English Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Jde o autoimunní onemocn?ní, v n?mž je parenchym nahrazován organoidn? upravenou lymfatickou tkání s germinálními centry, n?kdy s výraznou fibrózou v déle trvajících p?ípadech. U pacient? je prokazováno n?kolik typ? autoprotilátek, nap?. proti thyroidním mikrosomálním antigen?m a TSH receptor?.
Žláza je zpravidla nebolestivá, zv?tšená difúzn? nebo s nodulární p?estavbou. V po?átku jsou pacienti bu?  eutyreoidní nebo hypertyreoidní, po déledobém pr?b?hu v naprosté v?tšin? hypothyreoidní.

Cytologické diagnostické rysy

  • Smíšená populacef lymfocyt?
  • Makrofágy s apoptotickými t?lísky
  • Lymfohistiocytární uzlíky
  • Hürthleho bu?ky – onkocyty

Aspirát je zpravidla velmi bun??ný, sestává p?evážn? z lymfocyt?  (malých lymfocyt?, centroblast? a centrocyt?), které mohou být i intraepiteliáln?, a plasmatické bu?ky. Lymfohistiocytoidní aggregáty, P?ítomny jsou také  makrofágy s apoptotickými t?lísky. Dispersn? jsou p?ítomny skupinky tyreocyt? , n?kdy s degenerativními zm?nami a onkocytární p?em?nou. Mají bohatou eozinofilní cytoplazmu a zv?tšená jádra (onkocytární transformace). P?ítomny jsou i obrovské vícejaderné bu?ky. Koloid zpravidla chybí, nebo je p?ítomen minimáln?.  Cytologická  diagnóza je p?ímo?ará a vyžaduje potvrzení pr?kazem sérových protilátek.

Diferenciální diagnóza

  • Non-Hodgkin?v lymfom
  • Nádor z Hürthleho bun?k

U pacient? s Hashimotovou thyroiditis je zvýšen výskyt lymfom?. Zpravidla sestávají z uniformní populace atypických lymfoidních bun?k. Nádory z Hürthleho bun?k (onkocytární) je t?eba odlišit od hyperplastických uzl? z Hürthleho bun?k, které se vyskytují v Hashimotov? thyroiditis; bu?ky v tumoru mají zpravidla  prominentní jadérka a jsou mén? kohezivní než v thyreoiditis.

A low power view of Hashimoto’s thyroiditis. Very cellular background with numerous lymphocytes and a few follicular groups.
Histiocytes surrounded by lymphocytes. A group of histiocytes in a background of a polymorphic lymphoid population and plasmacells.
A follicle surrounded by a polymorphic lymphoid infiltration. A follicle containing colloid surrounded by a polymorphic lymphoid population. Note the streaks of nuclear material from the more fragile lymphocytes. When present within better preserved epithelial cells this is suggestive of intraepithelial lymphocytic infiltration.

Follicular cells surrounded by lymphocytes.

A group of epithelial cells surrounded and partially infiltrated by lymphocytes. Note the variability of nuclear size and granular chromatin. Often individual cells may cause problem at high power. When clear cut nuclear pseudoinclusions are seen the suspicion of a papillary carcinoma in a background of chronic thyroiditis should be raised.

A follicle infiltrated by lymphocytes.

A group of slightly crowded epithelial cells in a follicular arrangement, infiltrated by lymphocytes. Note the nuclear streaking.

Lymphocytes, plasmacells admixed with poorly preserved thyroid epithelial cells. A polymorphic population of lymphocytes and plasmacells admixed (lower left side) with epithelial cells which exhibit a denser cytoplasm, reminiscent of Hürthle cell metaplasia.