logo efcs bianco

Subakutní granulomatózní (De Quervainova) thyroiditis

This content is also available in: English Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Jde o do?asný zán?t trvající zpravidla n?kolik m?síc?. Je charakterizována bolestivým zv?tšením žlázy. Zán?t je granulomatózní a hojí se fibrózou.

Cytologické diagnostické rysy

  • granulomy
  • obrovské bu?ky
  • lymfocyty a neutrofily

Cytologické vzorky obsahují nodulární agregáty histiocyt?, lymfocyt? a neutrofil?. Epiteloidní bu?ky a obrovské vícejaderné bu?ky jsou v granulomech zpravidla p?ítomny, nejsou však patognomonické.  Folikulární bu?ky vykazují regresivní zm?ny (eosinofilní granulární cytoplazmu a zv?tšená jádra). V d?sledku fibrózy mohou být aspiráty hypocelulární.

Diferentiální diagnóza

Hashimotova thyroiditis

Diferenciální diagnóza zahrnuje zán?tlivé procesy jako je nap?. Hashimotova thyroiditis, které lze klinicky odlišit od subakutní thyroiditis, a nádory (nap?.  anaplastický karcinom). Bohatá granulární nebo p?nitá cytoplazma a struktura chromatinu pomohou rozpoznat tyto bu?ky jako benigní –  histiocyty.

A cellular aspirate from a subacute thyroiditis.
A medium power view of an epithelioid granuloma.
A multinucleated giant cell. On MGG the cytoplasm of the giant cells is denser and the nuclei have the same features of those from histiocytes.