logo efcs bianco

Podostre ziarniniakowe zapalenie tarczycy (de Quervain’a)

This content is also available in: English Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

Jest rzadk?, samoistnie cofaj?c? si? chorob?, trwaj?c? zazwyczaj kilka miesi?cy, która charakteryzuje si? bolesnym powi?kszeniem tarczycy. Jest to zapalenie ziarniniakowe, które prowadzi do zw?óknienia gruczo?u.   

Diagnostyczne cechy cytologiczne

  • ziarniniaki
  • komórki olbrzymie
  • limfocyty i neutrofile

Rozmaz zawiera guzkowe skupiska histiocytów, limfocytów i neutrofilów. Komórki nab?onkowate i komórki olbrzymie wieloj?drowe ziarniniaków s? zazwyczaj obecne, ale nie s? specyficzne dla tej zmiany. Komórki p?cherzykowe wykazuj? cechy zwyrodnienia, takie jak obecno?? ziarnisto?ci oko?o wodniczkowych i czasami zmian oksyfilnych (ziarnista eozynoch?onna  cytoplazma i powi?kszenie j?der). Z powodu zw?óknienia rozmaz mo?e by? ubogo komórkowy.

Diagnostyka ró?nicowa

  • Zapalenie tarczycy typu Hashimoto

Diagnostyka ró?nicowa obejmuje zmiany zapalne, takie jak zapalenie tarczycy typu Hashimoto, które mo?e by? ró?nicowane klinicznie z podostrym zapaleniem tarczycy i nowotworami ( takimi jak rak anaplastyczny). Obfita ziarnista lub piankowata cytoplazma  i cechy charakterystyczne chromatyny j?drowej pozwalaj? zidentyfikowa? te komórki jako ?agodne histiocyty.  

A cellular aspirate from a subacute thyroiditis.
A medium power view of an epithelioid granuloma.
A multinucleated giant cell. On MGG the cytoplasm of the giant cells is denser and the nuclei have the same features of those from histiocytes.