logo efcs bianco

Aspirat podejrzany

This content is also available in: English Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

W niektórych przypadkach wyst?puj? trudno?ci w odró?nieniu zmiany ?agodnej od z?o?liwej, szczególnie gdy cechy cytologiczne rozmazu „nak?adaj? si?”. Nowotwory  (guzy) p?cherzykowe cz?sto kwalifikowane s? do tej kategorii, gdy? trudno jest cytologicznie odró?ni? raka p?cherzykowego/raka z komórek Hurthle’a od gruczolaka. Przypadki podejrzane mog? by?: podejrzane o raka brodawkowatego, o  guz p?cherzykowy lub o guz z komórek Hurthle’a. 60% guzków podejrzanych o raka brodawkowatego s? to w rzeczywisto?ci raki, w przeciwie?stwie do tylko 10 – 15% guzków ocenionych jako podejrzane o guz p?cherzykowy lub guz z komórek Hurthle’a.   

Definicja zmiany podejrzanej:

  • wszystkie zmiany p?cherzykowe z cytologiczn? atypi?
  • wszystkie zmiany brodawkowate, w których j?dra nie wykazuj? cech typowych dla raka brodawkowatego
  • wszystkie zmiany zbudowane wy??cznie z komórek Hurthle’a
  • wszystkie zmiany limfoidalne o monomorficznym obrazie