logo efcs bianco

Zmiany popromienne

This content is also available in: English Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

Zmiany morfologiczne mog? wyst?powa? po d?ugim okresie czasu od zewn?trznego napromieniania szyi (zazwyczaj z powodu nowotworów) lub podawania jodu radioaktywnego ( w nadczynno?ci tarczycy).      

Diagnostyczne cechy cytologiczne

 • p?aty (du?e p?cherzyki)
 • komórki powi?kszone
 • prawid?owy stosunek N/C
 • wakuolizacja cytoplazmy
 • znaczna atypia j?drowa:
  • znaczne ró?nice w wielko?ci (komórki wieloj?drowe)
  • hiperchromazja
  • gruboziarnista chromatyna, du?e j?derka
  • szczeliny, pseudowodniczki
  • nagie j?dra

Follicular cells with radiation changes have to be differentiated from neoplastic cells, although external irradiation is associated with an increased risk of carcinoma. A microfollicolar architecture, like in follicular neoplasms, is usually not observed. The isolated cell pattern of anaplastic carcinoma is not present. Some of the features of papillary carcinoma may be occasionally observed (pseudoinclusions and grooves), but other findings are not typical, such as nuclear plemorphism and hyperchromasia.