logo efcs bianco

Biopsja ujemna (zmiana łagodna)

This content is also available in: English Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

W tej kategorii znajduje si? wi?kszo??  biopsji, odsetek z ró?nych serii waha si? od 50 do 75%.  Od 60 do 85% ujemnych biopsji uzyskuje si? z dominuj?cych guzków w wolu wieloguzkowym lub z dominuj?cych guzków wola nietoksycznego. Pozosta?e biopsje ujemne pochodz? z innych ?agodnych zmian, takich jak torbiele, zmiany zapalne (np. thyreoiditis), lub ?atwo identyfikowalnych gruczolaków (chocia? wi?kszo?? patologów grupuje gruczolaki w kategorii podejrzanych).

Poniewa? czu?o?? biopsji tarczycy jest wysoka, wynik ujemny w przypadku wi?kszo?ci guzków nie upowa?nia do zabiegu chirurgicznego. Jednak negatywny wynik biopsji nie stanowi jednoznacznego dowodu wykluczaj?cego z?o?liwo?? zmiany, szczególnie ?e odsetek fa?szywie ujemnych wyników w BAC waha si? od 1 do 11%. Je?eli utrzymuje si? podejrzenie kliniczne, zalecane s? dalsze badania  i/lub wyci?cie chirurgiczne zmiany.

A sheet of bland, regular, round nuclei with fine chromatin, small nucleolus and abundant, fragile cytoplasm without clear boundaries. Few bare nuclei are seen in the background. These large “syncitial” sheets are more frequent in benign lesions.
Bare nuclei – A collection of bare nuclei with the same features as those described in the previous image: round nuclei, thin nuclear membrane and fine chromatin. One or more micronucleoli are seen.
A bidimensional group of  bland thyroid cells in a follicular arrangement. There is no crowding or nuclear atypia.