logo efcs bianco

Terminologia formułowania wyników

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Zaleca si? stosowanie kategorii diagnostycznych, takich jak: „ujemny” (?agodny), „podejrzany”, „dodatni” (z?o?liwy) i „niediagnostyczny” (nieodpowiedni do oceny), po których nast?puje opis.

  • Negative (benign) aspirate
  • Positive (malignant) aspirate
  • Suspicious aspirate

Stosowana coraz cz??ciej klasyfikacja identyfikuje pi?? kategorii dziel?c kategori? zmian podejrzanych na zmiany prawdopodobnie odczynowe (T3 – ma?e ryzyko z?o?liwo?ci) i zmiany prawdopodobnie z?o?liwe (T4 – du?e ryzyko z?o?liwo?ci).

The Thy classification adapted from that highlighted by the Royal College of Physicians