logo efcs bianco

Raporlama terminolojisi

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Deskripsiyonu takiben “negatif “ (benign), “ku?kulu”, “pozitif” (malign) ve “yetersiz” (non-diagnostik)  ?eklinde tan?sal kategorilerin kullan?lmas? mant?kl?d?r.

  • “negatif “ (benign) aspirat

  • “pozitif” (malign) aspirat

  • “ku?kulu” aspirat

Ku?kulu kategorisini de kendi içinde –muhtemelen reaktif-(T3- malignite için dü?ük risk) ve –muhtemelen malign-(T4- yüksek risk) olarak ay?r?p toplamda 5 kategoriyi içeren s?n?flaman?n kullan?m? da giderek yayg?nla?maktad?r.