logo efcs bianco

Terminologie cytologického nálezu

This content is also available in: English Español Magyar Polski Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Doporu?ovanými kategoriemi jsou “negativní” (benigní), “suspektní”, “pozitivní” (maligní) a “nediagnostický” (nedostate?ný), následované popisem.

  • Negative (benign) aspirate
  • Positive (malignant) aspirate
  • Suspicious aspirate

Britská p?tistup?ová klasificace má p?t kategorií, p?i?emž suspektní je rozšt?pena na– z?ejm? reaktivní (T3- nízké riziko malignity) a pravd?podobn? maligní (T4 – vysoké riziko malignity).

Thy klasificace p?ijatá Královskou léka?skou akademií