logo efcs bianco

Cytologie štítné žlázy

This content is also available in: English Español Magyar Polski Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Po absolvování tohoto oddílu by cytotechnolog m?l znát:

 • anatomie a histologie normální štítné žlázy
 • role thyroidálních hormon? a regulace jejich produkce
 • incidence thyroidálních uzl? a nemoci, které se mohou projevit jako thyroidální uzly
 • diagnostické testy v thyroidálních uzlech
 • indikace tenkojehlové aspira?ní cytologie štítné žlázy
 • aspira?ní techniky a p?íprava preparát?
 • kritéria adekvátnosti vzork? a d?vody, pro které m?že být ndostate?ný
 • veškeré znaky, které mají být popsány p?i hodnocení vzork?
 • terminologie pro popisování nález?, definice suspektního aspirátu a  Thy klasifikace thyroidálních vzork?
 • benigní nemoci, které mohou být diagnostikovány pomocí FNA
 • klinické a cytologické rysy De Quervainovy thyroiditis
 • epidemiologie, etiopatogeneze, klinické a cytologické rysy Hashimotovy thyroiditis
 • klinické a cytologické rysy víceuzlové strumy
 • folikulární léze a znaky, které odlišují cytologicky benigní a cytologicky maligní  folikulární léze
 • klasifikace, klinické a cytologické rysy folikulárního adenomu
 • kritéria pro odlišení nodulární hyperplázie a folikulární neoplázie
 • klinické a cytologické rysy folikulárního karcinomu
 • cytologické rysy Hurthleho bun?k a nádor? z  Hurthleho bun?k
 • klasifikace maligních tumor? štítné žlázy
 • epidemiologie, klasifikace a cytologické rysy papilárnío karcinomu