logo efcs bianco

Folikulární léze

This content is also available in: English Español Magyar Polski Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Folikulární léze zahrnují folikulární adenoma folikulární karcinom.  Papilární karcinom rovn?ž vychází z folikulárních bun?k, liší se však od ostatních lézí charakteristickými  jadernými rysy. Zatímco pro n?které léze, jako nap?. Hashimotova thyroiditis a papilární karcinom m?že být FNA diagnostická, pro folikulární léze je pouze screeningovým procesem. Diagnózu nelze stanovit cytologicky vzhledem k histologickým kritériím malignity (invaze p?es pouzdro a do cév). Morfologické odlišení hyperplastických  adenomatózních uzl?, dob?e diferencovaných folikulárních karcinom? a folikulární varianty  papilárního karcinomu je složitá dokonce pro zkušené cytology. Publikovány byly snahy zlepšit diagnostiku folikulárních lézí striktními pravidly ohledn? adekvátního vzorku a zahrnutím klinických charakteristik (pohlaví, velikost uzlu, palpa?ních charakteristik).

FNA m?že být  užite?ná v identifikaci folikulárních lézí podez?elých z malignity. Cytologicky benigní od suspektn? maligních folikulárních uzl? se liší architektonikou. Folikulární karcinomy jsou z?ídka makrofolikulární: zpravidla jsou mikrofolikulární a trabekulární s nat?snáním bun?k. P?ítomnost t?chto architektonických znak? ?iní uzel cytologicky suspektním. Bun??nost, velikost bun?k a množství koloidu jsou podp?rnými znaky; makrofolikulární léze nejsou zpravidla maligní.

  • cytologically benign follicular lesions
  • cytologically suspicious follicular lesions