logo efcs bianco

Anaplastický karcinom

This content is also available in: English Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

P?edstavuje mén? než 5%  thyroidálních karcinom?  a má velmi špatnou prognózu.  Klinicky se projeví jako rychle rostoucí masa na krku, zpravidla již s infiltrací p?ilehlých struktur v dob? diagnózy.  P?ibližn? ve t?etin? p?ípad? je anaplastický karcinom sdružen s diferencovaným  (nap?. Papilárním nebo folikulárním karcinomem).

Cytologické diagnostické rysy

  • v?tšinou jednotlivé bu?ky
  • výrazná jaderná pleomorfie
  • nepravidelná jaderná membrána, pseudoinkluze, velká jadérka
  • velké, epiteloidní nebo v?etenité bu?ky
  • obrovské bu?ky

Architektonické i cytologické rysy jsou variabilní. Bu?ky mohou být ve velkých fragmentech, malých trsech nebo izolovan?. V pozadí je ?asto “nádorová diatéza” sestávající z nekrotických bun?k. Bu?ky mohou být v?etenité, sarkomatoidní. N?kdy i velké pleomorfní a bizarní, p?ípadn? mnohojaderné obrovské. V n?kterých tumorech je z?ejmá dlaždicová diferenciace.

Diferenciální diagnóza

  • metastatický karcinom
  • medulární karcinom
  • radia?ní zm?ny

V p?ípad? pochybností m?že imunocytochemie napomoci rozlišit anaplastický od medulárního karcinomu, který je pozitivní v pr?kazu kalcitoninu. V?tšina ?istých anaplastických karcinom? je negativních v pr?kazu  thyroglobulinu, diferenciální diagnóza metastatického karcinomu je závislá na anamnéze.

Cellular debris and large, very atypical (anaplastic) cells (MGG). Poorly preserved inflammatory cells (macrophages, lymphocytes) admixed with large atypical cells with very high N/C ratio. This is cytologically easy to report as a malignancy as long as the sampling does not hit a necrotic area or the surrounding benign thyroid.
Bizarre, multinucleated atypical cells (MGG). Very large, irregular nuclei with prominent nucleoli and coarse chromatin in a necrotic background.
A crowded cluster of aytpical spindle cells from an anaplastic carcinoma (MGG). A crowded group of atypical spindle cells resembling a sarcoma, surrounded by necrotic debris (MGG).