logo efcs bianco

Metastatický karcinom

This content is also available in: English Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Prs, ledvina a plíce jsou nej?ast?jšími zdroji metastatického postižení štítné žlázy. Tyto možnosti by m?ly být zváženy, pokud cytologický obraz neodpovídá primárnímu tumoru a pacient nemá anamnézu jiného zdroje. ?asto však je anamnéza p?edchozí malignity n?má. Sv?tlobun??ný renální karcinom m?že být obtížn? odli?itelný od onkocytárního  nebo folikulárního karcinomu. Anamnéza a imunocytochemická došet?ení mohou napomoci správné diagnóze.