logo efcs bianco

Parathyroidální tumory

This content is also available in: English Español Magyar Polski Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Parathyroidální adenomy a vzácné parathyroidální karcinomy mohou být klinicky zam?n?ny za thyroidální uzly. Nát?ry jsou bun??né, s kohezivními skupinami, provazci  a p?íležitostn? i mikroaciny. Bu?ky mají okrouhlá jádra s hrub? granulárním  chromatinem, a  granulární cytoplazmou. Mohou se vyskytnout nahá jádra, izolované bu?ky, mírné ložiskové jaderné polymorfie.  Koloid chybí. Parathyroidální  adenomy lze snadno zam?nit za  folikulární thyroidální léze.  Hyperkalcémie je obvykle vyjád?ena a m?že p?isp?t k diagnóze. Imunocytochemie s pozitivním pr?kazem thyreoglobulinu v thyreoidálních uzlech  m?že rovn?ž pomoci v diferenciální diagnóze.