logo efcs bianco

Paratiroid tümörleri

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Paratiroid adenomlar? ve nadiren de karsinomlar?, klinik olarak tiroid nodülleri ile kar??abilir. Yaymalar; sellüler olup koheziv kümeler, bant benzeri kordonlar ve aras?ra mikro asiner yap?lar ile karakterizedir. Hücrelerin kaba kromatin yap?s?na sahip yuvarlak nükleuslar? ve granüler sitoplâzmalar? vard?r. Ç?plak nükleus ve izole tek duran hücreler görülür. Hafif ve fokal nükleer pleomorfizm bulunabilir. Kolloid yoktur. Paratiroid adenomlar? s?kl?kla tiroidin foliküler lezyonlar? ile kar??t?r?l?rlar. Hiperkalsemi, genellikle paratiroid adenomlar?nda tan? için önemli bir ipucudur. Tiroglobülinin, tiroid lezyonlar?nda immünositokimyasal olarak pozitifli?i tan?da yard?mc?d?r.