logo efcs bianco

Suspektní aspirát

This content is also available in: English Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

V n?kterých p?ípadech není jednoduché rozlišit mezi benigní a maligní lézí, zejména pro p?ekrývající se cytologické znaky. Folikulární neoplázie základní i onkocytární nelze cytologicky diagnostikovat jako adenomy nebo karcinomy. ‘Suspektní’ p?ípady mohou být: suspektní z papilárního karcinomu, suspektní z  folikulármí neoplázie, suspektní z onkocytárního tumoru.  60% uzl? ozna?ených  “suspektní z papilárního karcinomu” jsou maligní, v porovnání pouze  10-15% uzl? ozna?ených jako  suspektní z folikulárního nebo onkofolikulárního tumoru’.

Definice suspekce:

  • Všechny folikulární léze s  cytologickou atypií
  • Všechny papilární léze bez jadrných znak? papilárního karcinomu
  • Všechny ?ist? onkocytární léze
  • Všechny monomorfní lymfocytární léze